nieuws

Miljoenen Polen wachten op een huis

bouwbreed

den haag – Ruim twee miljoen Poolse gezinnen wachten op een woning, 40 procent van het huidige woningbestand is toe aan renovatie. Er wordt te duur gebouwd en de hypotheekrente (10 procent) is te hoog. De Poolse regering komt dit jaar met nieuwe plannen en extra geld om de grote woningnood uit het slop te halen, daarmee de werkgelegenheid een extra impuls te geven en de westerse pensioenfondsen nog meer naar de gigantische Poolse woningmarkt te lokken

Het overgrote deel van de jonggehuwden in Polen – naar schatting minimaal twee miljoen – woont bij hun ouders in. De woningcorporaties hebben te weinig geld voor nieuwbouw, de particuliere bouwbedrijven zoeken alleen het duurdere segment en de Poolse regering was sinds de val van de Muur zo druk met privatiseren en herstructureren, dat de woningnood onvoldoende aandacht kreeg. Bovendien – en dat is het grootste probleem – wordt er in Polen door gebrek aan efficiency en logistiek veel te duur gebouwd. De regering wil de bouw, vooral de woningbouw, nu de hoogste prioriteit geven met extra geld uit eigen budget (58 miljard euro in de komende vier jaar), aangevuld met speciale fondsen van Brussel, de Wereldbank en andere instituten.

Aantrekkelijk

Vervolgens zal de hypotheekwetgeving worden aangepast, zodat het voor westerse beleggers interessant wordt in de woningbouw te investeren. Immers tot nu toe heeft in de Poolse wetgeving de geldverstrekker nog steeds niet het eerste recht op het onroerend goed. Ook zal het kopen van een woning fiscaal aantrekkelijk worden gemaakt. En tot slot wil de Poolse regering door het geven van speciale garanties de westerse pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen extra aantrekkelijke kansen bieden voor nieuwe hypotheekmodellen op deze gigantische woningmarkt. J. van Iersel, mededirecteur van Ecorys-Polska Consultants, deed een groot onderzoek in de hypotheek- en woningmarkt van Polen. Zijn conclusie: ‘In de duurdere, inmiddels verzadigde sector, is grote leegstand. Te gek voor woorden. Ik denk dat door de nieuwe hypotheekwetgeving plus garantiefondsen de binnen- en buitenlandse investeerders ook graag de Poolse woningmarkt opgaan met betaalbare woningen. Hier liggen grote kansen voor Pools/Nederlandse bouwbedrijven. De Poolse bouwer is nog te inefficiënt en te duur’, meent onderzoeker Van Iersel. In de Poolse bouwwereld is het ‘ieder voor zich en God voor ons allen’. Opdrachtgever, ondernemer en architect zitten niet zoals in Nederland samen aan tafel. Die bouwcultuur is er niet. De architect zit nog in een ivoren toren. Ook ontbreekt het aan logistiek, moderne technieken en gezonde concurrentie. Een paar grote bedrijven, zoals Exbud, dicteren de prijzen. ‘Nederland staat internationaal hoog aangeschreven voor snelle, goedkope bouw met moderne technieken en hoge kwaliteit. Dat is precies wat in Polen ontbreekt’, zegt R. Bredero, directeur/mede-eigenaar van ISEC, bouwbedrijf in gietbouw en tunnelbekisting. ‘Ons poldermodel van vooroverleg tussen alle partijen, ook in de bouw, is onze sterkte. Naast natuurlijk de ver gevorderde bouwtechnieken.’ Bredero heeft al enige jaren ervaring in de Poolse bouwwereld. Hij verkoopt niet alleen zijn moderne technologie van tunnelbekisting, maar ook dit Nederlandse bouw-poldermodel. En met succes! Zo werd zijn bedrijf betrokken bij een bouwproject van tweehonderd woningen in Warschau. ‘Ik heb de heren directeuren meegenomen naar Nederland. ’s Ochtends om 7 uur stonden ze al in hun laarzen op de bouw. Voor het eerst zagen ze nu in het echt, hoe wij in Nederland bouwen met overleg, logistiek, efficiency, kwaliteit en een redelijke prijs. Laaiend enthousiast gingen ze naar huis en dit jaar gaan we naar alle waarschijnlijkheid met hen een tweede project van zeshonderd woningen in Warschau beginnen. We leveren het materiaal én de begeleiding’, zegt Bredero, die niet verbergt dat het een lang proces is van geduld voor je het vertrouwen van een Pool hebt gewonnen.

Garantiefonds

Een aantal Nederlandse woningcorporaties willen in de Poolse woningbouw investeren en zijn in verband daarmee gezamenlijk een garantiefonds aan het opzetten: de Dutch International Housing Guarantee-Fund, afgekort DIGH. Ook Nederlandse pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen denken steeds meer in die richting. ‘Er liggen voor hen en de Nederlandse bouwers geweldige marktkansen op deze grootste en snelst groeiende bouwmarkt in Europa’, stelt Bredero en staaft het nog eens met feiten. ‘Zo’n twee miljoen woningen moeten erbij komen en dan praat ik nog niet eens over de renovatie. En geloof me, ze weten in Polen heel goed, dat wij de beste bouwers zijn.’ Er wordt volgens Bredero in Nederland door de overheid veel aandacht geschonken aan de marktkansen voor het Nederlandse bedrijfsleven in Polen, maar hij vindt het te ineffectief. ‘We schieten op twee punten schromelijk tekort. Iedereen is ad hoc bezig, op de ministeries, in provincies en gemeenten, maar ook bij de branches. Het ontbreekt aan een gezamenlijke en vooral concrete aanpak. En daarnaast zijn Nederlandse bouwers huiverig om verder dan Zevenaar te denken. We kunnen op die twee punten heel wat leren van andere landen’, is de stellige overtuiging van Bredero.

Dit is het vierde deel van een serie van zes artikelen over de bouw in Polen. De eerste drie delen verschenen op 6, 15 en 22 mei. ‘Poolse bouwer nog te inefficiënt en te duur’

Reageer op dit artikel