nieuws

Maarssen kan plannen bruglocaties uitvoeren

bouwbreed Premium

den haag – De ontwikkeling van de gebieden rondom het Amsterdam-Rijnkanaal in Maarssen hoeft niet te worden stilgelegd. Dat heeft de Raad van State beslist.

Omwonenden van het plangebied maken zich zorgen over de waterhuishouding in hun wijk en over dubbelzinnigheden in het bestemmingsplan. De Raad van State ziet hierin echter geen aanleiding om de realisatie van het plan te schorsen. De omwonenden, verenigd in ‘Belangenvereniging Stationsweg Maarssen’, vinden dat de gemeente onzorgvuldig te werk gaat. Ze zijn bang dat de wateroverlast die zij in hun wijk ondervinden, door de planontwikkeling zal toenemen. De Raad van State is daarvan niet overtuigd omdat de gemeente heeft aangegeven te zullen voldoen aan de eisen van het Hoogheemraadschap. Bovendien wil de gemeente over de wateroverlast contact houden met de omwonenden. Eerder lieten de omwonenden weten weinig vertrouwen te hebben in dergelijke toezeggingen van de gemeente. Van dubbelzinnigheid in het bestemmingsplan is volgens de Raad van State geen sprake. Zij ziet dus geen aanleiding in te grijpen. Het plangebied ‘Maarsser bruglocaties’ behoort tot het ‘stedelijk gebied’ en wordt beschouwd als ‘inbreidingslocatie’. Voortgang van de ontwikkeling is voor de gemeente van belang. Het project levert haar de middelen op die ze volgens de omwonenden hard nodig heeft om financieel niet in het nauw te komen.

Reageer op dit artikel