nieuws

Losgelegde zwevende dekvloer zorgt voor goede geluidisolatie

bouwbreed

Losgelegde zwevende dekvloer zorgt voor goede geluidisolatie

De zwevende dekvloer als oplossing voor problemen met de contactgeluidisolatie in hoogbouw is een sprookje, kopte Cobouw op 18 april. Een zware betonvloer verdient de voorkeur, zei J.Kramer van de Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG) op een symposium. Maarten Abeln is het daar niet mee eens. Volgens hem pleit Kramer voor bunkerbouw.

Technisch zijn sommige zaken gewoon in strijd met het leerboek. De befaamde 0 dB bereikt men niet met 600 kg vloermassa, maar met 400 kg. Om die waarde op te voeren met 5 dB moet men naar een massa van 800 tot 1000 kg/m2. Dat is wel even wat anders dan ’50 kg meer’, zoals wordt beweerd. De precieze waarde hangt ook nog enigszins af van het soort beton, dat men toepast.

Onderzoek

Vervolgens wordt het hele verhaal weer dubbel onderuit gehaald, omdat wat men dekvloer noemt, tegenwoordig bijna altijd los ligt. Zoals het onderzoek van het Bouwcentrum uit 1996 van Hartman c.s. liet zien loopt de geluidhinder bij een losliggende dekvloer weer met hele decibellen tegelijk terug. Hoe dat precies gaat werken bij betonvloeren van 40 cm en dikker, is nog nooit onderzocht. Ten derde wordt in de tekst gemakkelijk gerekend op een soortelijk gewicht van de beton van 2,2. Echter, hoe dikker men beton stort, hoe moeilijker het wordt om alle lucht er uit te trillen en het soortelijk gewicht zal dus dalen. In feite pleit Jan Kramer in het bovenstaande voor verdiepingsvloeren van 50 cm: bunkerbouw dus. Heeft Jan Kramer zich gerealiseerd dat hij de gebouwen twee keer zo zwaar maakt als nu? Hoe gaan we dat funderen? En wat doen we met al het vocht dat we insluiten? Als men een ‘Kramer-woning’ betrekt, zal men er verstandig aan doen uitsluitend kunststof meubilair en kozijnen te gebruiken en vooral ook geen piano in huis te halen of parket te plakken. Na vijf jaar zal het zo’n beetje droog zijn in huis. Het meest abjecte aan het betoog is echter dat er in Nederland een overheidsstreven is om zand- en grindgebruik 25 procent terug te brengen en de mergelbergen in Limburg niet verder af te graven. Jan Kramer wil de betonbehoefte voor de woningbouw in één klap verdubbelen.

Fouten

Natuurlijk kan het aanbrengen van een zwevende vloer onzorgvuldig gebeuren, met fouten. Dat geldt voor legio zaken in de bouw: denk maar aan het elektrasysteem, aan gaslekken, aan corrosie in cv-leidingen. Daarom hebben we tegenwoordig certificaten en kwaliteitscontroles. De verstandige aannemer heeft al lang besloten om zijn zwevende vloeren te bestellen bij het geschoolde en precies werkende gespecialiseerde vloerenbedrijf, dat gewoon garantie geeft op de in bestek en bouwbesluit voorgeschreven geluidisolatie. Zo’n garantie geven levert geen enkele onoverzichtelijk probleem op. Verende tussenlagen die stijver worden, inlopend cementwater, het is allemaal al meer dan dertig jaar achterhaald. Zulks geldt niet voor ‘in het algemeen de kans op slordig werk’. Die blijkt de laatste tijd met name op bouwsymposia zeer hoog te liggen.

Reageer op dit artikel