nieuws

Leiden experimenteert in hartje stad met particuliere woningbouw

bouwbreed

leiden – Leiden wil 12 miljoen euro subsidie van het ministerie van VROM om een project met particulier opdrachtgeverschap tot een succes te maken. Het gaat om de herontwikkeling van het Slachthuisterrein, een voormalig bedrijventerrein bij de binnenstad.

Het subsidiegeld dient onder andere voor een uitgebreide informatiecampagne gericht op potentiële opdrachtgevers. ‘Daarnaast worden particuliere opdrachtgevers geschoold en begeleid in hun nieuwe rol’, schetst de gemeente. Een ander deel van de subsidie wordt gebruikt voor de aanleg van ondergrondse parkeervoorzieningen. Op het vijf hectare grote terrein dat in 1999 werd aangewezen als binnenstedelijke Vinex-lokatie verrijzen maximaal driehonderd woningen. In het gebied liggen onder meer een gasreductiestation, een rioolgemaal en enkele historisch interessante panden. De grond is vervuild. Het is de bedoeling de historische bebouwing te handhaven. het gaat hierbij om gebouwen die vroeger bij het slachthuis hoorden. Welke functie ze krijgen is nog niet precies bekend. De nieuw te bouwen huizen zijn zogenaamde grondgebonden woningen. Hierbij wordt grond uitgegeven in de vorm van kavels voor particulieren. Leiden richt zich hierbij ook op de lagere inkomensgroepen. ‘De doelgroep zijn mensen in Leiden-Noord die wooncarrière willen maken in de eigen wijk.’

Staalkaart

Volgens een brochure van de Dienst Bouwen en Wonen is er ruimte voor uiteenlopende woningtypen. ‘Door meerdere parameters en variabelen in te voeren, kan een staalkaart van woonidealen worden aangeboden aan de toekomstige koper.’ Volgens de Dienst Bouwen en Wonen is het voor het eerst dat in een herstructureringsgebied op grote schaal met particuliere opdrachtgevers wordt gewerkt. De dienst spreekt over ‘een proeftuin voor particulier opdrachtgeverschap in herstructureringsgebieden.’ Om de opdrachtgevers te laten groeien in hun rol, houdt de gemeente workshops op het gebied van onder meer architectuur, duurzaam bouwen en logistiek calculeren. Ook worden deskundigen aangetrokken om de huizenkopers te begeleiden. Naast koopwoningen krijgt het gebied ook een aantal sociale huurhuizen.

Reageer op dit artikel