nieuws

Groningse wijk goedgekeurd door verkeersveiligheid

bouwbreed

den haag – De bouw van driehonderd woningen in de stad Groningen kan doorgaan, omdat er voldoende garanties zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State. De bezwaren van een bezorgde inwoner zijn ongegrond, oordeelt de voorzitter.

De nieuwe wijk komt ten oosten van de ringweg Noordzeeweg en ten noorden van het Van Starckenborghkanaal. Een inwoner van de stad heeft bezwaar gemaakt tegen de goedkeuring van het bestemmingsplan, omdat er onvoldoende maatregelen zouden zijn genomen om de te verwachten toename van de verkeersintensiteit op te vangen. De verkeersveiligheid komt in het gedrang, zo vreest hij. In de plantoelichting staat dat door de bouw van de wijk naar verwachting 1500 auto’s extra per etmaal verwacht kunnen worden. De huidige intensiteit bedraagt circa drieduizend voertuigen per etmaal. De gemeente heeft voor een gedeelte van de ontsluitingswegen een 30-kilometer maatregel voorgesteld. Tevens zal er, op verzoek van de bezwaarmaker, een zogenoemde ‘knip’ worden aangelegd op een van de toevoerwegen. De Raad van State vindt dat deze maatregelen voldoende waarborgen bieden ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Reageer op dit artikel