nieuws

Groen licht voor langste tunnel van Nederland

bouwbreed

MAASTRICHT – Gedeputeerde Staten van Limburg hebben de bestemmingsplannen voor de Rijksweg 73-Zuid van de gemeenten Venlo, Roermond en Ambt-Montfort op grote lijnen goedgekeurd. In de plannen van Roermond en Ambt-Montfort is de ondertunneling van het Roerdal opgenomen.

Deze tunnel wordt de langste landtunnel van Nederland. Hij wordt aangelegd om het landschap van het Roerdal te sparen en is 2,3 kilometer lang. Voor de bouw van de tunnel is ruim 3,5 jaar nodig. Om op tijd klaar te zijn voor de openstelling van de Rijksweg 73-Zuid op 31 december 2007 moet de aanleg van de tunnel in 2003 beginnen. De tunnel begint ter hoogte van de Roermondse wijk Kitskensberg en volgt globaal het tracé van de huidige rondweg rond Roermond, de Sint Wirosingel. Het tunneldak ligt op maaiveldhoogte. Ter hoogte van de wijk Kitskensberg krijgt het tunneldak een groene parkachtige inrichting. In de Roermondse wijk De Kemp is het tunneldak van beide tunnelbuizen over een afstand van 390 meter open. In deze opening worden geluidsabsorberende lamellen aangebracht, een constructie die in Japan al jaren wordt gebruikt. De tunnel voldoet volgens Rijkswaterstaat aan alle veiligheidseisen en is geschikt voor alle verkeer, inclusief het vervoer van gevaarlijke stoffen. Door goedkeuring te geven aan de bestemmingsplannen heeft GS een belangrijke stap gezet in de richting van de realisering van de Rijksweg 73 tussen Venlo en Echt (Sint Joost). De provincie gaat ervan uit, dat de staatssecretaris van landbouw binnenkort voor de drie bestemmingsplannen ontheffing zal verlenen op grond van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet. De provincie heeft overigens een jurist van buiten ingehuurd voor de procedures tegen de aanleg van de A73-Zuid door natuur- en milieuorganisaties zoals Das en Boom.

Reageer op dit artikel