nieuws

Grenzen bijna dicht

bouwbreed

Grenzen bijna dicht

De beoogde regeringspartijen CDA, VVD en LPF hebben één heikel punt inmiddels opgelost: de vluchtelingenproblematiek. Afgelopen weekeinde zorgde de LPF voor de nodige commotie met de berichten over een generaal pardon voor illegale vluchtelingen. Dat was heel dom. Niet omdat Nederland vol is of omdat Nederlanders niet humanitair zouden mogen zijn, maar omdat de mededeling alleen al een aanzuigende werking heeft op nog meer vooral economische vluchtelingen. Dat heeft onder andere de Bijlmerramp geleerd. Toen daar werd gesproken over een generaal pardon voor illegale Bijlmerbewoners, woonden er ineens een paar duizend meer. De stelling van het generaal pardon, al eerder fors afgezwakt, is nu helemaal ingetrokken. Sterker nog, op een aantal punten wordt het vreemdelingenbeleid aangescherpt als het tenminste tot de beoogde coalitie komt. Zo wordt bijvoorbeeld gezinshereniging moeilijker en moet er een betere grensbewaking komen. Alsof ze nog nooit van Schengen met zijn open grenzen hebben gehoord. Eén ding is duidelijk. Als poging om het vooral door de overheden in stand gehouden woningtekort op te lossen, faalt het middel. Ook voor de congestie op de wegen bieden de afspraken van de partijen weinig soelaas. Het wachten is en blijft dus op de onderhandelingen over punten als ruimtelijke ordening in verband met het dreigende tekort aan bouwlocaties en mobiliteit. Zoals gisteren betoogd zal het uiterst moeilijk zijn op dat laatste punt middelen te vinden voor de benodigde extra investeringen. Door werkgeversorganisaties worden die geraamd op 1 miljard euro extra. Dus toch maar hopen op het aantrekken van de economische groei.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels