nieuws

Geen mer-plicht voor verbindingsweg Breda

bouwbreed

Geen mer-plicht voor verbindingsweg Breda

den haag – Voor de aanleg van een nieuwe weg die de noordelijke en zuidelijke rondwegen van Breda verbindt is geen milieueffectrapportage (mer) benodigd, heeft de Raad van State beslist. De vereniging Wester Wetering verzet zich tegen een deel van het bestemmingsplan HSL/A16. Dit voorziet in de aanleg van een tunnelbak onder de hogesnelheidslijn en ontsluiting van de A16. Volgens de vereniging gaat het niet om een ontsluitings- maar een regionale hoofdweg, dwars door de woonwijk Westerpark. Bovendien vreest ze dat voor de beoogde tunnelbak onvoldoende middelen beschikbaar zijn. Die zouden onder andere moeten komen van de provincie. Provinciale Staten hebben daarover nog geen beslissing genomen. De gemeente Breda was ervan uitgegaan dat voor de verbindingsweg geen mer behoeft te worden opgesteld. Daarin krijgt zij dus gelijk. Of de gemeente bij de planvorming overigens ook zorgvuldig te werk is gegaan is nog onderwerp van discussie. In een voorlopig oordeel toont de Raad van State daarover weinig twijfel, doch in een bodemprocedure zal daarover nader worden beslist.

Reageer op dit artikel