nieuws

Facelift voor kern Leidschendam

bouwbreed

leidschendam – Het historisch centrum van Leidschendam krijgt een grote facelift. Flatcomplexen worden vernieuwd en winkels krijgen een ander uiterlijk. Driehonderd woningen, voornamelijk kleine appartementen, worden gesloopt.

Ervoor in de plaats komen 556 huizen, het grootste deel sociale huurwoningen. Ook zullen er dure tot zeer dure woningen in het gebied verrijzen. De kosten bedragen 140 miljoen euro. Hiervan is 17 miljoen bestemd voor het opknappen van de buitenruimte. Bij de opknapbeurt werkt de gemeente samen met de corporaties WoonInvest en Vidomes en met de ontwikkelaars Schouten & de Jong/Bouwfonds en ING Real Estate. Dat is gisteren bekend gemaakt. ‘De stedenbouwkundige uitgangspunten zijn geformuleerd en de financiële haalbaarheid staat vast’, aldus een toelichting. Binnen tien jaar moeten de plannen zijn voltooid. Woningen in bezit van particulieren zullen niet worden aangekocht. Wel wordt contact gelegd met verenigingen van eigenaren zodat eventuele onderhoudsplannen van particulieren aansluiten op de facelift. De historische bebouwing van het gebied, de omgeving van ‘het sluisje’ wordt ongemoeid gelaten. ‘Dit gebied wordt binnenkort een beschermd stads- en dorpsgezicht. Het is ook te mooi om er gebouwen te slopen’, aldus M. Duiverman, bedrijfsdirecteur van Vidomes-Leidschendam. ‘Het sluisje is het goud van Leidschendam.’

Eenzijdig

De partners richten hun pijlen daarentegen op de woningen van de corporaties. ‘Het woningbezit van de corporaties is erg eenzijdig en de woningen voldoen, zeker over een aantal jaren, net meer aan de eisen die huidige en toekomstige bewoners aan een woning stellen’, lichten zij toe. Dit komt doordat liften en ruime balkons ontbreken. Bovendien zijn de huizen klein. Investeren in de bestaande panden vinden de corporaties niet meer de moeite waard. ‘Omdat daardoor geen betere woningen ontstaan.’ De opknapbeurt geschiedt fasegewijs. Plekken waar de verpaupering begint toe te slaan, zoals aan de Damlaan, krijgen voorrang. ‘Er wordt door de gemeente een beheersplan, inclusief middelen, voorbereid om maatregelen te nemen zodat het centrum niet verder achteruitgaat.’ Voor de bewoners van panden met een sloopnominatie, is een sociaal plan gemaakt. Zo staat de bouw van een complex voor 55-plussers als eerste op het programma. Zittende huurders krijgen voorrang bij herhuisvesting in het plangebied. Het Damplein, een drukke verkeerskruising, wordt opnieuw ingericht. Het plein moet bereikbaar blijven voor bestemmingsverkeer, terwijl doorgaand verkeer zo veel mogelijk wordt geweerd. Dit kan gebruik maken van de Noordelijke Randweg Haaglanden (NORAH). Deze moet overigens nog worden aangelegd.

Reageer op dit artikel