nieuws

Europese wet kost samenleving kapitalen

bouwbreed

gouda – De nieuwe wetgeving op milieugebied die sinds 1 mei geldt, gaat de samenleving 600 miljoen euro kosten. Dat heeft Vianed laten weten. De branchevereniging in de gww-sector baseert het getal op eigen berekeningen.

De nieuwe regeling, de Europese afvalstoffenlijst (Eural) betekent een keuring voor materialen als klinkers, zand en grond bij ontgraving. Dat wil zeggen dat ze een certificaat moeten hebben voor ze op transport gaan naar een locatie voor hergebruik. Zonder dat keurmerk geldt het materiaal als gevaarlijk afval. ‘De helft van onze klinkers gaan eruit en erin, bijvoorbeeld bij verzakkingen van de weg. De andere helft moet dus nu een keuring ondergaan’, stelt woordvoerder H. Dragt van Vianed. Opdrachtgevers, zoals gemeenten kunnen door gebrek aan tijd, personeel en het ontbreken van deskundigheid niet of onvoldoende uitvoeren, blijkt uit de ervaring van Vianed met het Bouwstoffenbesluit. Dubieus aan de regels is dat een partij klinkers die op dezelfde plek of slechts enkele meters verderop herplaatst wordt, geen certificaat hoeft te hebben.

Klinkers

De gww-sector hergebruikt jaarlijks 25 miljoen vierkante meter aan klinkers. De helft ervan blijft op dezelfde locatie. De andere 12,5 miljoen vierkante meter moet straks een certificaat hebben. De keuringen kosten veel tijd. Hergebruikte klinkers hebben een marktwaarde van 11,5 miljoen euro per vierkante meter. Voor klinkers zonder certificaat wacht verpulvering. Puingranulaat kost 2 euro per vierkante meter, wat een kapitaalvernietiging betekent van 120 euro. Daarbij is nog niet het bedrag geteld voor de vervanging van de vernietigde stenen, zo’n 285 miljoen euro. Volgens Vianed is in veruit de meeste gevallen geen sprake van verontreinigde klinkers. Ook grond en zand moeten bij ontgraving geloven aan een keuring. Zonder certificaat mogen ze niet opnieuw als materiaal dienen. Per jaar gaat ongeveer 20 miljoen ton grond en zand van de ene naar de andere locatie voor hergebruik. Zonder keuring is het een gevaarlijke afvalstof en eindigt het in speciale depots. Kosten hiervan zijn 200 miljoen euro. De beperkte stortcapaciteit in Nederland is een bijkomend probleem. Er zijn te weinig depots voor een al dan niet tijdelijke opslag van de materialen. Sinds 1 mei 2002 vervangt de Eural drie Nederlandse regelingen, namelijk het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA), de Regeling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (RAGA) en de Regeling aanvulling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (RAAGA). In Eural benoemt de Europese Commissie afvalstoffen en bepaalt zij wanneer een afvalstof gevaarlijk is. Deze regels staan haaks op het Bouwstoffenbesluit. Daar staat in dat hergebruik zo veel mogelijk voor gaat om het milieu te sparen. Dragt: ‘Nu moeten we juist meer nieuwe grondstoffen aanboren.’

Reageer op dit artikel