nieuws

EIBontdekt nieuwe soorten timmerlieden

bouwbreed

amsterdam – De houtskeletbouwmonteur is van het toneel verdwenen. Tenminste, het Economische Instituut voor de Bouwnijverheid treft deze vakman niet meer aan op de bouwplaats. Wel signaleert het EIB de opkomst van vier nieuwe typen timmerlieden.

Tot de timmermannen met een nieuw profiel behoort de allround vakman, gespecialiseerd in restauratie. Slechts enkele timmerlieden blijken zich volledig te wijden aan het herstelwerk. Het EIB constateert dat een groot aantal bedrijven naast restauraties ook andere werken uitvoert. Daardoor is er behoefte aan een allround timmerman die zo nodig bij de restauraties kan meewerken. Ook de allrounder, gespecialiseerd in de houtskeletbouw is nieuw. ‘Voor houtskeletbouw geldt dat er enkele timmerlieden zijn die zich hiermee fulltime bezighouden’, aldus A. Ploeger van het EIB. ‘Wel zijn er algemene bouwbedrijven die nu en dan houtskeletwerken uitvoeren. Deze bedrijven hebben behoefte aan een timmerman die kennis heeft van houtskeletbouw, maar ook andere werken kan uitvoeren. Dit type is de allrounder gespecialiseerd in de houtskeletbouw’. Relatief veel timmerlieden zijn alleen bezig met nieuwbouw. De nadruk ligt bij hen op betonwerk en het leggen van systeemvloeren. Typisch een nieuwbouwtimmerman, zo stelt het EIB vast. Een andere nieuwe groep kijkt nauwelijks naar nieuwbouw, maar concentreert zich op herstel en verbouw: de onderhoudstimmerman.

Dwarsdoorsnede

Het EIB vond de nieuwe typen timmermannen tijdens onderzoek in opdracht van onderwijsspecialist Bouwradius uit Zoetermeer. Aan de inventarisatie ter wille van een dwarsdoorsnede van de sector namen 573 timmerlieden en 648 bedrijven deel. Verreweg de meest voorkomende timmerman is met een aandeel van 69 procent de allrounder. De meewerkend uitvoerder (12 procent) en betontimmerman (7 procent) zijn eveneens vertrouwde gezichten op de bouwplaats. Geen timmerman of bedrijf nam bij het EIB-onderzoek het woord houtskeletbouwmonteur in de mond. Omdat het scala aan werkzaamheden bijzonder groot is, kunnen onmogelijk alle facetten van het vak in slechts één opleiding worden gebundeld. Het EIB stelt twaalf beroepsprofielen vast, maar denkt – door clustervorming – te kunnen volstaan met zes opleidingen. In het brede cluster met algemeen timmerwerk (gericht op de allrounder en de afbouwtimmerman) is ondergebracht het aftimmeren, afhangen en sluitbaar maken plus het dakwerk. Nieuwbouwwerk, voorbereidend werk, machinaal werk, houtskeletbouw en het segment restauratie en renovatie zijn volgens het EIB eveneens zinvolle clusters om het onderwijs goed aan te laten sluiten bij de praktijk.

Reageer op dit artikel