nieuws

Effect immigratie op vergrijzing nihil

bouwbreed Premium

brussel – Immigratie helpt iets om problemen op de arbeidsmarkt op te lossen. Maar op de vergrijzing heeft het nauwelijks invloed. Dat schrijft de Europese Commissie in een rapport over de sociale situatie in de unie.

Verdubbeling van de immigratie en tegelijkertijd verdubbeling van het aantal kinderen per huishouden hebben nauwelijks invloed op het veiligstellen van duurzame arbeidsmarkten en pensioensystemen. In 2000 was de netto immigratie in de Europese Unie iets meer dan 680.000. De netto natuurlijke groei, het aantal geboortes minus sterfgevallen, bedroeg 372.000. Het aantal kinderen per huishouden ligt momenteel op 1,4. ‘Immigratie zal helpen enkele gaten in onze arbeidsmarkt op te vullen, maar heeft geen invloed op onze belangrijkste boodschap op het gebied van werkgelegenheid. En die luidt dat we radicale hervormingen nodig hebben met een focus op een toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen en ouderen’, zegt Europees Commissaris voor Sociale Zaken en civiel ingenieur A. Diamantopoulou. Volgens het rapport van de commissie is de groei van de bevolking nauwelijks meer dan een druppel op de gloeiende plaat. Daardoor heeft de groei ook nauwelijks impact op de bestaande voorspellingen over de vergrijzing. Zo zal het gegeven dat in 2015 eenderde van de werkende bevolking in de unie boven de vijftig is, nauwelijks veranderen door meer immigratie of een geboortegolf.

Oorzaak

Uit cijfers van het Europees Bureau voor de Statistiek blijkt overigens dat de groei van de bevolking in Nederland veel meer veroorzaakt wordt door geboorten dan door immigratie. Hetzelfde geldt voor Spanje, Frankrijk en Ierland. In de andere elf EU-landen is immigratie de grootste oorzaak van de bevolkingsgroei.

Reageer op dit artikel