nieuws

Ede eist wisselgeld voor steun aan HSL

bouwbreed

Ede eist wisselgeld voor steun aan HSL

ede – De gemeente Ede verleent niet zonder slag of stoot medewerking aan allerlei aanpassingen aan het spoor voor de HSL, als niet ook een beetje tegemoet wordt gekomen aan Edese plannen voor verdieping van de spoorlijn. De keuze om de HSL over bestaand spoor te laten rijden, betekent voor Ede een extra belasting. De lijn Arnhem-Utrecht loopt dwars door de stad en doorkruist ook woonwijken. Vooralsnog maakt het Rijk geen aanstalten om geld opzij te leggen voor het ondergronds brengen van het spoor in Ede. Wel beloofde minister Pronk dat er uit zijn zak een onderzoek komt naar het nut en de noodzaak van zo’n ondertunneling, en maakt ook de provincie Gelderland zich sterk voor het oplossen van problemen door intensief spoorverkeer. Gesterkt door die ontwikkelingen stelt wethouder R. Spiegelenberg van Ede dat de gemeente niet staat te springen om volledig mee te werken aan de aanpassingen voor de HSL als daar niets tegenover staat. Zo moeten bijvoorbeeld bestemmingsplannen worden gewijzigd voor het verlengen van een perron. De gemeente denkt dat de regio zelf een aardige duit in het zakje kan doen om de wensen gerealiseerd te krijgen.

Reageer op dit artikel