nieuws

Dura Vermeer draait goed dankzij infra

bouwbreed

zoetermeer – Dura Vermeer heeft zijn omzet vorig jaar met dik 100 miljoen zien stijgen tot 909 miljoen euro. De nettowinst nam toe met 15 procent tot 15,6 miljoen. Dit is vooral te danken aan de infrastructuurpoot. Bouw en Vastgoed deed het minder.

In de woningbouw realiseerde Dura Vermeer in 2001 ruim drieduizend woningen, waarvan bijna negenhonderd in eigen beheer. De divisie Bouw en Vastgoed zag de omzet toenemen met 6 procent tot 517 miljoen euro. Maar dat was een gevolg van de consolidatie van de geacquireerde bouwondernemingen Heyma en BCE Dura Bouw. De winst voor afschrijving nam af van 15,3 miljoen euro in 2000 naar 14,1 miljoen vorig jaar. Dit is, zo laat de bouwer weten, voornamelijk een gevolg van het doorschuiven van projecten in onder meer Zoetermeer (Oosterheem) en Amersfoort (Vathorst). ‘Hierdoor was in 2001 sprake van een niet optimale bezettingsgraad en bleef de autonome groei achter bij de verwachtingen. Bovendien was in 2001 sprake van stijgende kosten voor het inschakelen van leveranciers en onderaannemers als gevolg van de krappe arbeidsmarkt’, aldus het jaarverslag van Dura Vermeer.

Financiering

Voor 2002 denkt het bedrijf dat de woningbouw zich zal stabiliseren op het niveau van vorig jaar. De goed gevulde orderportefeuille stemt het bedrijf echter positief. Op het gebied van de utiliteitsbouw is Dura Vermeer terughoudender, aangezien op korte termijn nog geen marktherstel te verwachten valt. Hoe anders liep het vorig jaar bij de divisie Infra. De omzet steeg van 305 miljoen naar 377 miljoen euro, de brutowinst vertoonde meer dan verdubbeling naar 14,5 miljoen terwijl ook de nettowinst meer dan twee keer zo hoog werd met 8,5 miljoen. Die toename was volstrekt autonoom. Daarbij moet overigens worden aangetekend dat het bedrijf in 2000 en deels ook nog vorig jaar hoge kosten voor uiteindelijk niet succesvolle aanbesteding voor het project HSL-Zuid Infraprovider ten laste van het resultaat heeft gebracht. Dura Vermeer blijft ook de komende jaren inzetten op publie-private samenwerkingsprojecten. In het verleden heeft het bedrijf al getoond de nodige kennis op dit gebied te hebben opgebouwd als het gaat om infrastructuur. Onder andere bij de HSL-Zuid, waar het in het consortium onder leiding van de Amerikaanse gigant Bechtel tot de laatste twee doordrong en bij het concessieproject A59, waar het stadium van de finale prijsaanbieding is aangebroken, speelde het een prominente rol. Onder andere door de grote projecten is bij de overige infrastructuur een achterstand in capaciteit ontstaan. Voor de komende jaren verwacht Dura Vermeer dat er fors geïnvesteerd zal worden, vooral in capaciteitsverhoging van bestaande infra. De financiering van deze projecten zal naar verwachting steeds vaker plaatsvinden door pps-constructies. De Hoofddorpse tak van het Zoetermeerse bedrijf is er klaar voor.

Reageer op dit artikel