nieuws

Drenthe aarzelend met energie uit asfalt

bouwbreed

Drenthe aarzelend met energie uit asfalt

assen – De provincie Drenthe ziet momenteel geen heil in het opstarten van projecten die tot doel hebben energie te generen uit asfalt van provinciale wegen. Uit een onderzoek van de provincie naar de mogelijkheden komt naar voren dat de investeringskosten te hoog zijn, de terugverdientijd nog te lang en geschikte wegen blijken bovendien grotendeels niet bij de bebouwde kom liggen. Wel zien GS mogelijkheden voor de toepassing van asfaltgerelateerde energiewinning op wegen bij woonwijken, bij kantoren met grote dakoppervlakten waarbij er bitumen in het dak zijn verwerkt, op wegen bij duurzame bedrijventerreinen en op vliegvelden.

Reageer op dit artikel