nieuws

Dreiging duur wao-conflict

bouwbreed Premium

amsterdam – Als een nieuw kabinet niet alsnog het SER-advies over de wao omarmt, dreigt de vakcentrale FNV alle toekomstige gaten via de cao’s te repareren. De FNV wil verder sociaal-economische afspraken maken met een nieuw kabinet in een ‘agenda voor de toekomst’.

In een toelichting op een brief aan de kabinetsinformateur zegt FNV-voorzitter L. de Waal aan te sturen op een conflict met de werkgevers als een nieuw kabinet de wao-plannen van de Sociaal Economische Raad (SER) niet volgt. De ontstemming over het standpunt van het vorige kabinet is nog steeds groot. Een ‘zorgvuldig’ compromis van de raad, dat breed werd gedragen door de sociale partners, werd goeddeels naar de prullenbak verwezen. Een nieuw kabinet moet daarom alsnog het SER-advies ‘Werken aan arbeidsongeschiktheid’ overnemen. Blijft een nieuw kabinet bij de plannen van het vorige, dan wil De Waal in cao-onderhandelingen verslechteringen compenseren. En dat zal duurder zijn dan de SER-plannen. Een eerdere reparatie van het roemruchte wao-gat enkele jaren geleden heeft een half miljard euro gekost, rekent De Waal voor.

Vervreemd

In zijn brief claimt de FNV-voorzitter een belangrijke rol voor de sociale partners in SER en Stichting van de Arbeid. Hij wijst er daarbij op dat Paars-1, en nog meer Paars-2, zich door een afstandelijke en zakelijke houding hebben vervreemd van de maatschappij. Het onbehagen is volgens hem verder gegroeid, omdat de mensen voelen dat alles tot een economische waarde dreigt te worden teruggebracht. Aan die situatie moet in zijn visie het nodige gebeuren, waarbij de overheid zelf een actieve rol moet spelen. ‘Maar de overheid heeft daarbij een krachtig maatschappelijk middenveld nodig’, zo motiveert De Waal zijn roep om meer betrokkenheid bij het beleid van de sociale partners. Die moet worden uitgewerkt in een ‘Agenda voor de toekomst’. Daarin moet een aantal, vooral sociale zaken worden geregeld. Zo vindt de FNV dat het sociale minimum de komende periode 1 procent sneller moet stijgen. Inkomensafhankelijke subsidies moeten worden vervangen door fiscale regelingen waarbij de zogenoemde armoedeval moet worden voorkomen. Verder wil de FNV een aantal collectieve regelingen optuigen. Zo moet er een collectief gefinancierde verlofverzekering komen en moet er een nieuwe collectieve ziektekostenverzekering naar draagkracht komen.

Reageer op dit artikel