nieuws

Breukband stabiliseert prefab wandpaneel

bouwbreed Premium

Geprefabriceerde wandpanelen moeten zo stabiel zijn, dat ze tijdens het transport op en naar de bouwplaats niet kapot kunnen stoten. Daarom bevatten ze wapeningsstaven of andere stabiliseringselementen. Een soort breukband langs de onderste rij stenen of blokken lijkt ook goed te voldoen.

octrooi

nummer: 1017808 houder: Lissmac Maschinenbau & Diamantwerkzeuge, Wurzbach, Dl uitvinder: Ulrike Priemer

Fabrieksmatig in elkaar gestoken wandpanelen kunnen uit diverse soorten stenen of blokken zijn opgebouwd, met mortel of kleefmiddel. Na de fabricage zullen ze vervolgens naar de bouwplaats moeten worden vervoerd, om daar te worden gemonteerd. Tijdens het transport op en naar de bouwplaats zouden de panelen kunnen scheuren of kapotstoten. Om dat te voorkomen zijn ze gewoonlijk voorzien van stabiliseringselementen. Daarbij speelt de dikte van de voegen een belangrijke rol. Bij mortelvoegen van 10 tot 15 millimeter is er in de lintvoegen voldoende ruimte voor een ijzeren wapeningsstaaf. Maar deze goedkope methode is niet bruikbaar bij voegen van 2 tot 3 millimeter, met mortel of kleefmiddel. Dan zijn er vlakstaalankers nodig, of invoegingen van draad of weefsel, die duurder zijn dan staven uit simpel bouwstaal. En het aanbrengen is tijdrovender en alleen daardoor al kostbaarder. Tot slot leveren volgens de uitvinder dit soort invoegingen panelen op met een tamelijk lage buigstijfheid, doordat ze het contactoppervlak tussen steen en mortel- of kleeflaag te veel verminderen.

Probleemloos

De uitvindster kwam op het idee van een enkele, strak aangetrokken, horizontale stabiliseringsband om het onderste deel van een geprefabriceerde wand. Een stalen band met een breedte van 20 tot 40 millimeter en een dikte van 0,5 tot 1,5 millimeter. Met als resultaat een grote stabiliteit en buigstijfheid. Het aantrekken van de banden geschiedt ‘bijvoorbeeld met in de techniek gebruikelijke persluchtapparaten’. Volgens het octrooi is de band probleemloos aan te brengen en in gebruik goedkoper dan wapeningsstaven, die zoals gezegd alleen bij brede voegen bruikbaar zijn. Voor de volledigheid: ook bij voegen van 3 millimeter kun je wapeningsstaven van 8 millimeter gebruiken, maar dan moeten de stenen of blokken aan de onderzijde zijn voorzien van een lange gleuf. En dat maakt het geheel toch weer wat duurder. Zou een tweede band, om het bovenste deel van het paneel nog wat uitmaken? Bijvoorbeeld als banden van textiel worden gebruikt, in plaats van staal? Volgens het octrooi leveren twee banden zelfs ‘een tot nu toe praktisch niet bereikbare stabiliteit’ op.

Reageer op dit artikel