nieuws

‘Bouwopzichter moet wanorde op werkplek weer herstellen’

bouwbreed

gorinchem – De kwaliteit van het bouwen – in het bijzonder die van daken – lijdt volgens Van den Hout van BDA Dakadvies onder de bouwteamgedachte en de aangepaste rollen van de architect en projectmanager. Bouwen is grootschaliger en complexer geworden. Organisatieprocessen zijn veranderd en ict-ontwikkelingen zijn niet meer weg te denken.

‘De betrokkenheid van alle spelers tijdens de bouw moet hoger. En AutoCad levert fraaie ontwerpen op, maar dakdetailleringen spelen hierin een ondergeschikte rol. Het gaat om vooraf detailleren’, aldus Van den Hout.

Rotzooi

De Stichting Bouwresearch heeft het met haar Faalkostenonderzoek becijferd. Er is jaarlijks sprake van 6 miljard euro schade. Bij het betreden van een willekeurige bouwplaats komt de rotzooi je tegemoet. Menigeen zal zich afvragen hoe het mogelijk is dat hier efficiënt kan worden gewerkt. ‘Wanorde op de werkplek zorgt voor verstoringen. Losliggende materialen bouwafval, je treft het altijd aan. Het afval op de bouwplaats hoopt zich op. Ik wil graag een pleidooi houden voor zoiets simpels als ordening op de bouwplaats.’ Van den Hout vervolgt: ‘Een rondslingerend spijkertje kan op subtiele wijze veel kapot maken. Waterschade is dan het onvermijdelijke gevolg. Nog maar te zwijgen van steigermaterialen en materieel op daken. De levensduur is meestal 25 jaar, maar dat wordt in veel gevallen dus niet gehaald.’

Dakstamkaart

Over ordening gesproken: Voor de inventarisatie van grote projecten werkt BDA met behulp van een zogeheten dakstamkaart. Zo zijn de daken van alle gebouwen behorend bij Schiphol geïnventariseerd en beschreven. Van den Hout verklaart:. ‘Alleen op deze wijze krijgen het dakvlak, de onderconstructie, de dampremmende laag, de isolatie, het dakbedekkingssysteem, afwerklaag de nodige aandacht. Na zo’n grondige inventarisatie kun je pas een onderhoudsplanning opstellen.’ Voor de uitvoering van dakwerkzaamheden hanteert BDA een lijst van ‘BDA Approved Dakaannemers’. ‘Approved houdt in dat wij er op toe zien dat de aspecten ervaring, milieuzorg en kwaliteit voortdurend worden gecontroleerd en getoetst. Alle BDA Approved Dakaannemers zijn gecertificeerd inzake proces (KOMO), veiligheid (VCA) en organisatie (ISO 9000).’ Van den Hout mist op de bouwplaats de ‘ouderwetse’ bouwopzichter. De man van het toezicht en het overzicht tijdens de bouw, die weer verantwoording aflegt aan de projectleider.’ Volgens hem is het juist de bouwopzichter die tussentijds meldingen kan maken van rondslingerende materialen en beschadigingen. Preventie werkt kostenbesparend. De dakdekker moet vaak al beginnen met het werk op een ondergrond die niet af is, waardoor er nog andere spelers in het veld zijn.

Logistiek

Als andere oplossing voor de wanorde is hij ervan overtuigd dat er veel meer moet worden voorbereid. Van den Hout: ‘Logistiek zorgt voor betere trajectvorming en meer overzicht. Denk aan de afstemming op elkaars werk en controleer. Iedereen heeft uiteindelijk het recht gecontroleerd te worden.’ Van den Hout wist van zijn hobby daken z’n beroep te maken. De materie fascineert hem. ‘Enthousiasme in je vak houd je draaiende. Ik heb uitgesproken ideeën die ik wil delen met andere vakgenoten. Kennis moet je verspreiden. BDA Dakadvies wil het kennisniveau over daken bij het professionele publiek vergroten.’ In juni aanstaande viert BDA zijn 25-jarig bestaan. Op 14 november houdt BDA de vierde Nationale Dakendag met als thema’s beperking van dakschade en beperking van faalkosten onder de titel ‘Dakduel of dakduet’. 2 en 3 Losliggende materialen op dak

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels