nieuws

Betere voorlichting over bouw Meerstad

bouwbreed

GRONINGEN – De stuurgroep Meerstad wil meer energie gaan steken in verbetering van de informatievoorziening en het betrekken van de bevolking bij het open-planproces rond de nieuw te bouwen woonwijk Meerstad bij Groningen, waar onder meer achtduizend huizen moeten verrijzen.

Binnenkort zal een en ander worden vastgelegd in een nieuw activiteitenplan, hetgeen tot meer begrip onder de bevolking voor de omstreden bouwplannen moet leiden. Uit een representatief telefonisch onderzoek bleek de afgelopen week dat slechts 40 procent van de 631 ondervraagden overtuigd is van de noodzaak van de nieuwbouw van duizenden woningen in Meerstad. Overigens zit het met de naamsbekendheid van Meerstad (87 procent), waar het provinciale monitoringsonderzoek zich in eerste instantie op richtte, wel goed. De meest bekende onderdelen – de bouw van duizenden huizen (97 procent) en de aanleg van een groot meer (85 procent) blijken de bekendste onderdelen onder de inwoners van Groningen en Slochteren te zijn. Die naamsbekendheid is volgens marketingbureau B & N, dat het onderzoek uitvoerde, vergelijkbaar met grote merknamen als Coca Cola en Nike. Minder dan 50 procent, zo blijkt uit het onderzoek, is op de hoogte van de geplande ruimte voor bedrijvigheid, de waterbergingsfunctie van het meer en de ruimte die in Meerstad voor de landbouw wordt gereserveerd.

Aantasting

De provinciale stuurgroep Meerstad vindt de uitkomsten van dit eerste onderzoek, dat jaarlijks zal worden herhaald, weliswaar bemoedigend, maar constateert dat ze nog niet goed aan de bevolking heeft kunnen uitleggen waarom er achtduizend nieuwe woningen tussen Groningen en Slochteren noodzakelijk zijn. Met name de dreigende aantasting van dorpskernen als Engelbert, Middelbert, Euvelgunnen en Harkstede wordt als een groot bezwaar gezien. Volgens de provinciale stuurgroep zal de bevolking van Groningen en Slochteren vooral van de noodzaak van woningen op de locatie Meerstad moeten worden doordrongen. Provinciaal woordvoerster M. Ensing denkt dat er, bovenop de nu al regelmatig verschijnende nieuwsbrieven en de speciale krant ‘Meerberichten’ die onder de omwonenden worden verspreid, nog wel extra actie kan worden ondernomen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels