nieuws

Bergbezinkbassin technisch hoogstandje in Schin op Geul

bouwbreed Premium

schin op geul – De gemeente Valkenburg aan de Geul bouwt aan de Schoonbronstraat in Schin op Geul een bergbezinkbassin in een bouwput, die half onder water staat. Diep genoeg om erin te verdrinken, in elk geval. De gemeente Valkenburg heeft geen andere keuze. Heien mag er niet en het grondwater wegpompen evenmin, anders zouden de woningen schade oplopen. Daarom koos de gemeente in samenwerking met hoofdaannemer Romein Beton voor een technisch hoogstandje, dat in Nederland uniek is: het tussen de huizen bouwen in 3 meter diep grondwater.

Beleidsmedewerker A. Ghijsen van de gemeente Valkenburg, gespecialiseerd in riolen, legt uit dat de betonnen bak werkt als een schip. ‘De bak ligt in het grondwater en krijgt dus te maken met opwaartse druk. Om te voorkomen dat die bak zou gaan drijven, hadden we een loodzware bodem moeten maken van 12 meter dikte om de opwaartse druk te compenseren. Onmogelijk natuurlijk. Om dat te voorkomen spuiten we schuimbeton rondom de bak. Die hecht zich aan de geboorde palen. Bovenop de bak komt dan 3 meter zand, genoeg om de opwaartse druk te weerstaan.’ ‘De enige plek waar we het bergbezinkbassin met een lengte van 40 en een breedte van 4,5 meter hadden kunnen bouwen, was op een groot weiland. Maar we kwamen met de eigenaren van dat weiland – om redenen van allerlei oud zeer met de gemeente in een ver verleden – niet tot overeenstemming. Daarom moest het bassin naar de Schoonbronstraat, pal tussen de 27 woningen ter plaatse.’

Verzakkingen

Daar moet een gat van 7 meter diep gegraven worden, 3 meter beneden het grondwaterpeil. ‘We kunnen die bouwput niet gaan bemalen,’ zegt Ghijsen. ‘Daardoor zou je verzakkingen krijgen. We moeten dus in den natte gaan bouwen. Dat is naar mijn weten nog niet eerder onder soortgelijke omstandigheden in Nederland vertoond.’ Rond de bouwput zijn de afgelopen weken gaten in de grond geboord, die vervolgens met beton zijn gevuld. Daardoor is aan weerszijden van het toekomstige bergbezinkbassin een 40 meter lange keermuur ontstaan. Deze manier van werken is gekozen omdat er niet geheid mocht worden. ‘Dan zouden in de omliggende huizen de schilderijen van de muur afvallen’, grapt Ghijsen. Op de betonnen palen zijn dwarsbalken gestort. Het bergbezinkbassin zelf wordt vervolgens aan die dwarsbalken gehecht met gemorteld schuimbeton. De bovenrand van de bak is wat dikker dan de rest en rust uiteindelijk op de dwarsbalken. De bak met een inhoud van 320 kubieke meter wordt op zijn plek gehouden door een deklaag van 3 meter diep om te voorkomen dat het bassin naar boven wordt gedrukt door de opwaartse kracht van het grondwater.

Betonnen schip

Ghijsen verwacht dat het hele werk nog voor de bouwvakvakantie is afgerond. De bak is aangevoerd in losse elementen en vervolgens aan elkaar getrokken. Hoofdaannemer Romein Beton is gespecialiseerd in het maken van voorgespannen betonnen bakken, aldus Ghijsen. Deze aannemer maakte ook de kademuren in de Geul in Valkenburg, die is opgebouwd uit perronelementen. ‘Zo zijn we ook op het idee gekomen om het in Schin op Geul op een vergelijkbare manier te gaan doen’, zegt Ghijsen. ‘Een probleem is dat we dat betonnen schip over de hele lengte gelijkmatig moeten laten zakken’, legt Ghijsen uit. ‘We trekken dat schip vandaag en morgen met vijzels millimeter voor millimeter omlaag langs de beide palenwanden van 7 meter diepte.’

Stilstand

Eerst werd een gat van 4 meter diep gegraven tot aan het grondwaterpeil. De omwonenden hebben daardoor aan elke kant nog slechts 90 centimeter ruimte tussen de voordeur en de gapende kloof voor hun huizen. Daarna is er verder gegraven tot een diepte van 7 meter. Intussen deden zich andere onvoorziene problemen voor. Ingenieursbureau Kragten Civiele Techniek en Romein Beton, de hoofdaannemer van het bassin, probeerden het zakken van de grond naast een van de wanden tot stilstand te brengen. Met succes, want de werkzaamheden zijn er niet door opgehouden. De bak kost overigens ruim 750.000 euro. Het totale project aan de Schoonbronstraat gaat zo’n 1,8 miljoen euro kosten. Het maakt onderdeel uit van een totaal omvattend basisrioleringsplan, waarbij al het overtollige rioolwater in de gemeente Valkenburg wordt opgevangen voordat het de Geul in stroomt. Daardoor wordt het risico van overstromingen van dit riviertje verkleind. De kosten daarvan worden geraamd op 11 miljoen euro. In 2004 moet het hele project zijn afgerond. ‘We moeten dus in den natte gaan bouwen’

Reageer op dit artikel