nieuws

Bas van der Vlies

bouwbreed Premium

Bas van der Vlies

Mobiliteitseffectrapportage en kilometerheffing invoeren. Lightrail en meer geld voor onderhoud en beheer railinfrastructuur. Benutten vluchtstrook.

Zuiderzeelijn als hogesnelheidslijn, magneetzweefbaan te duur. Hanzelijn en HSL-Oost. Binnenvaart boven Betuwelijn. Geen privatisering Schiphol, mag in zee.

Uiterst voorzichtig met publiek-private samenwerking omgaan.

Snellere treinverbinding Randstad. Geen eenzijdige nadruk nodig, mogelijkheden zijn ook elders en druk op leefklimaat te groot.

Water ordenend principe en moet de ruimte krijgen. Geen inpoldering Markermeer. Geen verdieping van de Schelde.

Minder woon-werkverkeer voor afstemmen woningbouw en bedrijventerreinen. Meer ondergronds bouwen. Bestemmingsplan geldt, regie bij provincie.

Groene Hart behouden voor recreatie, bedrijvigheid en landbouw.

Grondkosten bouw goedkope woningen financieren uit duurdere klasse. Herstructurering met groen. Goedkope huizen verkopen met anti-speculatiebeding.

Blijvend arbeidsongeschikten krijgen ruime wao-uitkering, anderen een begeleidingstraject. Ontslag mag bij weigering passende functie binnen het bedrijf.

Reageer op dit artikel