nieuws

Baggeren van stedelijk water eindelijk aangepakt

bouwbreed Premium

Baggeren van stedelijk water eindelijk aangepakt

De media reppen met enige regelmaat over de baggeroorlog. In de nadagen van het tweede Paarse kabinet stranden diverse beleidsvoornemens. Toch was er ook positief nieuws in deze periode. Dat betrof het zogenaamde Tienjarenscenario waterbodems.

Dit scenario is opgesteld door de ministeries van Verkeer en Waterstaat en van VROM met vertegenwoordigers van provincies, waterschappen en gemeenten. Nadrukkelijk samen, want samen hebben deze overheden de vuile waterbodem laten ontstaan. Jarenlang is een achterstand in baggeren ontstaan. Het grootste probleem doet zich voor in de stedelijke wateren. De een noemt dit achterstallig onderhoud, de ander noemt dit een milieuprobleem. Eerdere inventarisaties hebben aangetoond, dat in de stedelijke wateren voor meer dan 500 miljoen euro aan werk ligt te wachten. Het kabinet heeft nu besloten tot een eerste stap in de goede richting: voor de komende jaren stelt zijn 85 miljoen euro beschikbaar om achterstand in baggeronderhoud in deze wateren te kunnen wegwerken. Maar onder voorwaarde, dat de andere overheden (waterschap, provincie en gemeente) ook in de buidel tasten. Ruim tweehonderd bestaande baggerplannen kunnen hiermee tot uitvoering worden gebracht door en met de baggeraars. Maar daarmee is nog geen bestemming gevonden voor die vaak vieze bagger. Grote stortlocaties zijn beperkt beschikbaar, technieken om vuil van minder vuil te scheiden zijn mondjesmaat beschikbaar en gemeenten staan vaak niet te trappelen om een baggerdepot in te richten. Gelukkig wordt hiervoor in het Tienjarenscenario ook een begin van een oplossing aangeduid: regiogrenzen die nu gelden voor de grote baggerdepots zouden moeten worden opgeheven en meer eenvoudige scheidingstechnieken moeten, met rijksgeld, worden ontwikkeld. De waterschappen zouden daar nog aan toe willen voegen dat zij er voor zullen zorgen dat de opgeschoonde waterbodem ook schoon wordt gehouden en blijvend door hen wordt onderhouden. Kortom, niet alleen een kans voor overheden maar ook voor de baggersector. Een goed voornemen en een getekende vredesverklaring!

Reageer op dit artikel