nieuws

ARS kraakt structuurplan

bouwbreed

amsterdam – Het slimste ruimtegebruik en de best afgestemde woon-werkcombinaties moeten worden vastgelegd in een regionaal algemeen uitbreidingsplan.

Dat schrijft de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS) in een commentaar op het ontwerp- structuurplan van de gemeente Amsterdam. Volgens de ARS wordt de ruimte zo schaars, dat Amsterdam onmogelijk alle claims binnen de eigen grenzen kan realiseren. Daarvoor moet een alles omvattend plan voor de Noordvleugel van de Deltametropool worden gemaakt. De gemeente gaat ervan uit dat Amsterdam in de toekomst een nieuwe graad van stedelijkheid bereikt. De vraag welke vorm dat krijgt in het centrum en aan de randen van de stad wordt niet beantwoord. Daarnaast maakt de ARS zich zorgen over het verdwijnen van de middeninkomens uit de stad. Om deze te trekken of vast te houden moet er een sociaal klimaat komen met goed onderwijs, zorgvoorzieningen en veilige buurten. De gemeente herkent zich niet in de kritiek. Er is bewust gekozen voor een beperkt ruimtelijk plan, aldus plaatsvervangend projectleider L. de Laat. Hij verwacht dat het voorstel goed inpasbaar is in het streekplan dat door de provincie Noord-Holland moet worden vastgesteld. De vraag naar een regionaal plan kan hij zich voorstellen, maar het ontbreekt aan een bestuurlijke structuur een dergelijk plan te maken. Amsterdam heeft haar eigen plan wel nadrukkelijk met de gemeenten in de regio besproken.

Reageer op dit artikel