nieuws

Aannemers stemmen VVD, Fortuyn of CDA

bouwbreed Premium

den haag – De meeste aannemers kiezen morgen VVD, Lijst Pim Fortuyn of CDA. Twintig Terwijl procent twijfelt nog, 8 procent gaat niet naar de stembus. Dat blijkt uit een opiniepeiling onder 230 aannemers van marktonderzoeksbureau USPgisteren in opdracht van Cobouw. Volgens de ondervraagden moet een volgend kabinet in ieder geval de regelgeving versimpelen.

De helft van de ondervraagden werkt in de grond-, weg- en waterbouw, de andere helft in de burgelijke en utiliteitsbouw. Gemiddeld krijgt de VVD de meeste stemmen. Opvallend is de winst voor de Lijst Pim Fortuyn die volgens de 115 gww-aannemers het grootst wordt. De PvdA scoort slecht, met een gemiddelde van 1,5 procent. Het CDA wordt volgens de peiling de derde partij van Nederland. Uit de internetstemming van Cobouw bleek eerder dat de meeste van de 384 bezoekers Balkenende als toekomstige premier willen.

Koppen

Het volgend kabinet moet zich verantwoorden voor de bouwfraude. Rond Prinsjesdag verwacht de parlementaire enquêtecommissie klaar te zijn met het onderzoek. Een kwart van de aannemers denkt niet dat er politieke koppen gaan rollen. Een ruime meerderheid van bijna 60 procent wil zich daar nog niet over uitspreken. Als er dan toch iemand moet opstappen, heeft de b & u een voorkeur voor de staatssecretaris van VROM, de gww voor de minister van Verkeer en Waterstaat. Zij houden daarmee hun eigen bewindspersoon verantwoordelijk voor de misstanden in de bouw. Nog eens 5 procent vindt dat de verantwoordelijke ambtenaren het veld moeten ruimen. Driekwart van de ondervraagden weet niet welke politicus het slechtst was voor de bouw in de afgelopen vier jaar. Verkeersminister Netelenbos scoort hier het hoogst, op de voet gevolgd door minister Pronk (VROM). Aannemers vinden Netelenbos onbekwaam, schreeuwerig, besluiteloos en beschuldigen haar ervan dat bouwvakkers urenlang in de file staan. Bouwers verwijten Pronk te veel idealisme, weinig aandacht voor de bouw en slechte beurten in de media.

Boodschap

Dit komt overeen met de uitslagen van de stemming op de Cobouw-site. Opvallend is dat Netelenbos bij eenderde van de internetstemmers ook als beste politicus uit de bus kwam. Staatssecretaris Remkes werd door 30 procent als beste genoemd. Aannemers hebben een hele duidelijke boodschap voor het nieuwe kabinet. Zij willen vooral minder regels en eenvoudige procedures. Andere tips zijn beter onderwijs, een gestage opdrachtenstroom, betere controle op de werkvloer en minder beunhazen. Een aantal bouwers is tevreden met de huidige gang van zaken en wil met rust worden gelaten.

Reageer op dit artikel