nieuws

WAO-cijfer vanaf 200 werknemers bekend

bouwbreed Premium

WAO-cijfer vanaf 200 werknemers bekend

den haag – Van werkgevers met tweehonderd of meer werknemers zal in de toekomst het percentage mensen dat in de wao is beland openbaar worden gemaakt. Staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) heeft dat in een toelichting op de wet die de openbaarmaking regelt, gemeld aan de Tweede Kamer. Hoogervorst verwacht dat de openbaarmaking van de gegevens de instroom in de wao beperkt. Een werkgever kan vergelijken hoe zijn percentage zich verhoudt met dat van andere werkgevers binnen of buiten de eigen sector. Als dat relatief hoog is, kan daar een stimulans vanuit gaan er iets aan te doen. Voor werknemers kunnen de cijfers aanleiding zijn om, al dan niet via de vakbond of medezeggenschapsorganen, de werkgever aan te spreken op preventiebeleid en te pleiten voor betere arbeidsomstandigheden. De wao-instroompercentages zullen per sector worden gegroepeerd en op de website van het uitvoeringsorgaan voor de werknemersverzekeringen (UWV) worden geplaatst. Ook zullen de overzichten opvraagbaar zijn bij de UWV. Andere geïnteresseerden kunnen de informatie eveneens opvragen.

Reageer op dit artikel