nieuws

Voormalige koffiebranderij omgebouwd tot bedrijfspand

bouwbreed

assen – Monumentale panden die leegstaan en dreigen te verpauperen opkopen, ze laten verbouwen tot bedrijfspand en deze bijzondere vestigingslocatie vervolgens verhuren aan (door)startende ondernemers tegen een redelijke prijs. Dat is de gedachte achter het project ‘monumentale bedrijfshuisvesting’, een initiatief van de stichting DBF – bedrijfsontwikkeling in Assen, gesteund door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

De stichting DBF – de afkorting staat voor Dorp & Bedrijf Friesland – is al ruim tien jaar gespecialiseerd in bedrijfsontwikkeling, zoals de realisatie van bedrijfsverzamelgebouwen. De stichting richtte zich in eerste instantie alleen op Friesland, maar ziet met het huidige project mogelijkheden voor heel Noord-Nederland.

Bedrijvigheid

‘We kopen monumentale panden als gemeentehuizen, pakhuizen en oude stationsgebouwen en knappen ze op. Panden die nu lang leeg staan omdat het moeilijk is om ze een rendabele functie te geven vanwege de gebruiksbeperkingen die horen bij een monument. Daarnaast trekken we ook extra bedrijvigheid naar het Noorden’, vertelt projectcoördinator W. Postma. ‘We bevorderen dus het hergebruik van waardevolle bouwwerken in Friesland, Groningen en Drenthe als bedrijfsruimte voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf.’ In Drenthe is onlangs begonnen met de aanpak van één van de eerste monumentale panden die wordt omgebouwd tot bedrijfspand. Het gaat om een voormalige koffiebranderij in het dorp Nijensleek bij Steenwijk. Het pand dateert uit 1871 en is met subsidiegeld van het SNN door de stichting aangekocht. Nog dit jaar moet de verbouw klaar zijn. Het samenwerkingsverband stelde in totaal 5 miljoen euro ter beschikking aan Europese en EZ-middelen. Voor dat geld kocht de stichting nog meer oude panden aan in de drie noordelijke provincies. ‘We willen in totaal zo’n 7000 vierkante meter aan monumentaal vloeroppervlak gereed maken voor verhuur’, formuleert Postma de doelstelling. ‘Daarnaast is ons doel om voor zo’n honderd mensen werkgelegenheid te genereren.’ De stichting kocht naast de koffiebranderij in Nijensleek verder ook een turfstrooiselfabriek aan in Erica, het glasmuseum in Hoogeveen, een graanpakhuis in Franeker, een gereedschappenfabriek in IJlst, een stationsgebouw in Tzummarum en de locomotiefremise in Nieuweschans.

Graanpakhuis

‘In totaal hebben we nu tien monumentale panden in handen, verdeeld over de drie provincies. Alle gebouwen krijgen een functie die past bij de sfeer. Zo worden in het graanpakhuis in Franeker kantoren gevestigd. Van de locomotiefremise maken we een toeristische attractie en van de turfstrooiselfabriek een conferentieoord. Dat alles doen we in overleg met de betreffende gemeente en andere betrokken partijen. Potentiële huurders kunnen zich bij ons melden. De bedrijfsruimten zijn er in principe, nu de huurders nog.’ De stichting blijft eigenaar van de monumentale panden. ‘Maar we bieden de ondernemer de mogelijkheid het pand na verloop van tijd te kopen.’ Het project ‘monumentale bedrijfshuisvesting’ duurt drie jaar. In 2001 is men begonnen met de voorbereidingen en met de aankoop van panden. De komende twee jaar vinden de bouwactiviteiten plaats waarbij de aanpak van de koffiebranderij in Nijensleek als eerste op het programma staat. ‘Alle gebouwen krijgen een functie die past bij de sfeer’

Reageer op dit artikel