nieuws

Vaste rente (nog niet) weg

bouwbreed

Vaste rente (nog niet) weg

Het afgelopen weekend deed ING-bestuurder C. Maas mededelingen over de mogelijke invloed van nieuwe internationale boekhoudregels op woninghypotheken. Die regels zouden er toe kunnen leiden dat Nederlandse banken geen hypotheken meer afsluiten met een vaste rente.

Over de nieuwe regels wordt nog volop gediscussieerd en ze zullen niet voor 2005 ingaan. Inmiddels lijkt de storm weer geluwd, maar daarmee is het onderwerp allerminst van tafel. Volgende maand neemt Brussel besluiten en harmonisatie van boekhoudregels staat na het debâcle van Enron hoog op de agenda.. De eerste reacties op het bericht lieten enige paniek zien. Banken zouden de risico’s die de voorgestelde regels meebrengen eenzijdig willen afwentelen op de verstrekker van de hypotheek: de huizenkoper. Ook al werd die interpretatie direct met kracht tegen gesproken, de open zenuw was al geraakt. Zoals bekend brandt de nationale politiek zich regelmatig aan de problematiek van de aftrekbaarheid van hypotheekrente. In die zin hoeft het ook niet te verbazen dat zich in het koor van verontrusten geen politici bevonden. Want mogelijk ziet de politiek in de voorstellen een mogelijkheid om de problematiek ‘van buitenaf’, door Brussel, te laten oplossen. Want dat er iets moet gebeuren is wel duidelijk. Zeven van de acht huiseigenaren hebben een hypotheekschuld van gemiddeld meer dan 100.000 euro en de totale uitstaande hypotheekschuld bedroeg eind vorig jaar meer dan 300 miljard euro.

Inflatie

Op dit moment lijkt het probleem onder controle: de rente is laag en tegelijk holt de (hoge) inflatie de schuld uit. Maar er is geen reden om zich in slaap te laten sussen. Met name inflatie heeft grote nadelen voor het loon- en prijsniveau in Nederland en dat weer voor onder andere – ik heb het op deze plaats eerder genoemd – de nieuwbouwproductie aan woningen. De sussende woorden op de opmerkingen van Maas ten spijt, linksom of rechtsom zal iets gedaan gaan worden aan de problematiek. Zoals bekend is er een relatie tussen de hoogte van de hypotheekrente en de vrij-op-naam-prijs. Kortgezegd: hoe lager de rente, hoe hoger de leencapaciteit en hoe hoger de prijs. Maar wanneer de hypotheekrente ook maar enigszins variabel wordt, verandert de hoogte van het krediet. Immers het risico van rentefluctuatie gaat naar de koper. Mogelijk kan die zich daar tegen gaan verzekeren, maar zeker is dat die niet langer kan rekenen met dezelfde leencapaciteit. Hij zal, zeker wanneer we de lange termijnen in acht nemen, met dat risico moeten gaan rekenen. Het lijkt me dat de beste garantie hiervoor ‘eigen geld’ is. De bouwwereld zou zich daarom meer moeten gaan richten op mensen die zich niet geheel over hoeven te leveren aan de hypotheekbank. Inbreng van eigen geld, dat is de toekomst als het voornemen de hypotheekrente – linksom of rechtsom – aan te pakken werkelijkheid wordt. En hoe moet het dan met mensen zonder eigen geld? Wanneer de overheid wil blijven bevorderen dat een ieder zich een eigen huis kan veroorloven, dan kan men beter niet langer alleen inzetten op de aftrekbaarheid van hypotheekrente, maar beter ook gaan denken aan vormen van bouwsparen. Maar dan moet wel eerst de inflatie een halt worden toegeroepen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels