nieuws

Van der Valk stuit op verzet van bewoners in Florida

bouwbreed

florida – Van der Valk is niet alleen in Nederland in opspraak. In de Verenigde Staten stuit het concern op hevig verzet. De bewoners van Tradewinds in Homosassa hebben de strijd verloren. Van der Valk heeft hun onderdak gesloopt en is begonnen met de bouw van zeventig woningen, volgens de gemeente in strijd met de verleende vergunning.

De bewoners van Lakeside bij Inverness echter hebben voorlopig gewonnen. Van der Valk heeft daarop een wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd om het betwiste uitbreidingsproject toch door te kunnen voeren. De stijl van bouwen en ondernemen van Van der Valk lijkt zich niet tot Europa te beperken. In Nederland werden honderden bezoekers van Hotel Tiel in gevaar gebracht door een riskante constructie. Door stom toeval vielen er geen doden. Op Curaçao liet de directie van het Plaza Hotel de gasten in onwetendheid over de besmettingen met legionella. Daarbij vielen wel doden, maar niet bekend is hoeveel. In Spanje verhoogde Van der Valk het dak van Hotel Barcarola en verbouwde de ruimte voor installaties tot hotelkamers, geheel in strijd met de vergunning. De buren klaagden over de hoogte van de bouwmuren. Ook in de Verenigde Staten spelen zich nu twee drama’s af, waarbij het concern zich weinig genegen toont om zich te houden aan regels, wetten en belangen van de gemeenschap. Dat blijkt uit artikelen in de St.Petersburg Times, de Citrus County Chronicle en Valk News.

Homosassa

In het westen van Florida ligt het rustige plaatsje Homosassa. Tussen West Fishbowl Drive en de rivier ligt het terrein Tradewinds. Het werd gebruikt door ongeveer honderd bewoners in zo’n zeventig ‘mobile homes’, waarvan de meerderheid allang niet meer mobiel is. Eigenaresse Doan M. Acree diende in juni 2000 een plan in om de ‘mobile homes’ te vervangen door vijftien woningen en dertig duplexwoningen. Nog geen maand later kocht Van der Valk het terrein. Vijftig bewoners gingen in beroep tegen de beslissing van de Planning and Development Review Board (PDRB) om een wijziging van het bestemmingsplan toe te staan, waardoor de bewoners van Tradewinds moeten vertrekken. Hun advocaat wijst erop, dat zijn cliënten er al heel lang wonen. ‘Zij zijn oud, vaak gehandicapt, hebben gezondheidsproblemen en zijn arm. Het is voor hen niet makkelijk om een andere plek te vinden’, aldus de advocaat. ‘Ik vind het zielig, maar als ze niet vertrekken moeten ze ook onze advocaten betalen’, vindt de belangenbehartiger voor Van der Valk. Hoewel Florida voorschrijft dat de bewoners een vergoeding moeten krijgen, ontvangen zij niets, geen compensatie voor de verhuiskosten en geen vergoeding voor het verlies van hun onderdak. ‘Dat voorschrift is ongrondwettig. Bovendien hoeven wij niet naar de specifieke omstandigheden van de bewoners te kijken’, aldus de advocaat van Van der Valk. In juli 2001 moet de laatste bewoner het terrein verlaten. Het is de 72-jaar oude Richard White. Twintig jaar heeft hij er gewoond en hij weigert om de verklaring te tekenen, die Van der Valk het recht geeft om zijn ‘mobile home’ te slopen. ‘I am not signing it over to anybody. I don’t want anything to do with them. I am totally disgusted with them’, aldus White. Van der Valk begint in mei met de bouw van zeventig woningen, in plaats van vijftien woningen en dertig duplexwoningen. Het vloeroppervlak is bijna tweemaal zo groot als aangekondigd. De Community Development Director Chuck Dixon waarschuwt dat bij wijziging van de plannen een nieuwe bouwvergunning aangevraagd moet worden. P. Groenendijk, directeur van Van der Walk Tradewinds, legt de opmerking naast zich neer. ‘Zolang ik maar niet meer dan 75 units bouw’, vindt hij. De woningen worden uitgevoerd door het eigen bouwbedrijf Van der Valk Construction. Een kilometer of dertig ten oosten van Homosassa ligt Inverness. Van der Valk heeft op het terrein Lakeside reeds vijftig woningen gebouwd. De lokale gemeenschap bestaat uit 65-plussers. Het is een rustige woonbuurt bij een golfbaan. Van der Valk wil uitbreiden met een restaurant, zwembad, fitnessruimte, tikibar en twee tennisbanen. De Planning Board wijst de plannen van de hand. ‘Zij passen niet bij het karakter van de buurt, de toegangsweg heeft niet voldoende capaciteit, er is al een besloten restaurant en een publiek restaurant is in strijd met het bestemmingsplan’, aldus senior planner Jenette Collins. De bewoners vinden het gedrag van Van der Valk niet behoorlijk. ‘They are not being neighbourly’, aldus een buurtbewoner. Valk News meldt: ‘Het schiet niet op. Nederland is blijkbaar niet de enige plek waar allerlei regels en wetjes zijn uitgevonden waar je als ondernemer rekening mee moet houden. Er is plotseling een bestemmingsplanwijziging nodig. Een formaliteit, maar het brengt onze bouwplannen wel tot stilstand.’

Reageer op dit artikel