nieuws

Tracébesluit HSL-Zuid/A16 onder vuur

bouwbreed

Tracébesluit HSL-Zuid/A16 onder vuur

DEN HAAG – Diverse belanghebbenden uit de regio Breda maken bezwaar tegen het Tracébesluit HSL-Zuid. Dat bleek onlangs bij de Raad van State te Den Haag. Onder de bezwaarden bevinden zich omwonenden en ondernemingen zoals Hotel Princeville. Het hotel maakt zich zorgen over zijn voortbestaan nu het zijn riante zichtlocatie langs de A16 dreigt te verliezen. Het wenst op zijn minst ‘bebording’ langs de snelweg. Andere ondernemingen vrezen voor hun bereikbaarheid en bewoners zijn beducht voor aantrekking van sluipverkeer en geluidshinder. Ze komen met alternatieve plannen voor strakkere bundeling van wegen en klagen over een ongelijke behandeling. ‘Zittende bewoners hebben kennelijk andere oren dan toekomstige bewoners van Vinex-locaties’, merkte een bewoner op die meent dat er bij de planontwikkeling onvoldoende rekening wordt gehouden met omwonenden. De Raad van State liet er geen twijfel over bestaan dat het voor belanghebbenden geen zin heeft zich tegen het Tracébesluit te keren. ‘Dit besluit schetst algemene kaders terwijl uw belangen pas in het geding zijn bij de nadere planuitwerking.’ Desondanks komen belanghebbenden nu al in het geweer. ‘We willen voorkomen dat later blijkt dat we onze rechten hebben verspeeld door niet tegen het Tracébesluit op te komen.’

Reageer op dit artikel