nieuws

Toename gevaarlijk vervoer dwarsboomt bouw Roermond

bouwbreed Premium

Toename gevaarlijk vervoer dwarsboomt bouw Roermond

roermond – Het transport van gevaarlijke stoffen over spoor dreigt de gemeente Roermond in problemen te brengen. De gemeente wil langs het emplacement 140 woningen, een parkeerterrein en enkele kantoren met een vloeroppervlak van 17.000 vierkante meter gaan bouwen. Maar uit voorlopige prognoses van Railned blijkt dat het aantal treintransporten met gevaarlijke stoffen de komende jaren zal verdubbelen. Op termijn denderen ruim zestigduizend wagons met onder meer brandbare gassen als chloor, ammoniak en blauwzuur over het spoor door Roermond. De gemeente had niet gerekend op een toename van gevaarlijke transporten. Ze heeft het afgelopen jaar de meeste oude flatgebouwen op die plek laten slopen, en was al begonnen met het bouwrijp maken van de grond. Alleen enkele lege afbraakcomplexen staan er nog op de bouwgrond. Het stadsbestuur heeft de noodklok geluid bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat om te achterhalen of de cijfers van Railned kloppen. Ook wil het weten of de toename (deels) te wijten valt aan de komst van de IJzeren Rijn, de spoorverbinding tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied.

Reageer op dit artikel