nieuws

Terreur jaagt Sarakreek in rode cijfers

bouwbreed Premium

Terreur jaagt Sarakreek in rode cijfers

amsterdam – Het kleine vastgoedfonds Sarakreek heeft in 2001 een negatief beleggingsresultaat geboekt van 2,8 miljoen dollar (3,2 miljoen euro). Het verlies is vooral veroorzaakt door de nasleep van de aanslagen in New York in september. Sarakreek moet het doen zonder accountantsverklaring onder zijn jaarstukken. Accountant Arhur Andersen heeft voorlopig geweigerd die af te geven, omdat de vennootschap niet kan voldoen aan de continuïteitseis. Het ontbreekt Sarakreek aan contante middelen, waardoor het thans niet mogelijk is een lening aan het Amerikaanse Westbrook af te lossen. Ook in de VS kon geen goedkeurende accountantsverklaring worden verkregen. Sarakreek bezit nog maar een enkel object, L’Enfant Plaza in Washington DC. Het bestaat uit kantoren, winkels, parkeerruimte en een hotel. Sarakreek had vooral te lijden onder de enorme terugloop van de hotelmarkt in de VS na de aanslagen van 11 september. Het was de bedoeling dat in 2001 L’Enfant Plaza zou worden verkocht. Door de gebeurtenissen van 11 september klapte de hotelmarkt ineen en kelderden de prijzen voor hotels tot ver beneden aanvaardbare normen. Toen van verkoop werd afgezien, was het ook onmogelijk de lening van Westbrook op 31 maart af te lossen. Vanaf het tweede kwartaal van dit jaar genereren vorig jaar gesloten huurcontracten opbrengsten en is de leegstand van de kantoren teruggebracht tot ruim 2 procent. De hotelexploitatie verbetert sneller dan verwacht. Vanaf 1 april levert L’Enfant Plaza weer een positieve kasstroom op. Sarakreek is echter nog steeds vooral bezig met overleven.

Reageer op dit artikel