nieuws

Strikte handhaving regels maakt TDK veilig

bouwbreed Premium

baarn – Het thema van de Technische Kontaktdagen (TDK) is dit jaar ‘Grond voor Infra’. De invulling ervan door de branche valt tegen, maar de veiligheidsregels op het demonstratieterrein in Wezep zijn streng en de handhaving zal strikt zijn.

De TKD wordt dit jaar voor de negentiende keer georganiseerd. Sinds 2000 gebeurt dat onder verantwoordelijkheid van de Stichting TKD, waarin NVWB Grondwerk en BMWT samenwerken. Tijdens een informatiebijeenkomst in Baarn onderstreept het bestuur van de stichting het belang van een thema voor het evenement. Volgens voorzitter ing. J.L.G.M. Kitslaar wordt dit thema niet verder uitgediept. ‘De branche moet het thema invullen. Dat lukt de ene keer beter dan de andere. Er zijn nu geen symposia, seminars of speciale bijeenkomsten die het thema dragen.’ Maar het bestuur verwacht dat ir. L.C. Bouter van projectdirectie Uitvoering HSL-Zuid van Rijkswaterstaat in zijn openingstoespraak het ongetwijfeld over grond en infra zal hebben.

Veiligheid

Veiligheid is wel een item. De BMWT heeft een veiligheidsprijs ingesteld voor machinisten van bouwmachines. ‘De machinerichtlijn heeft ervoor gezorgd dat er eigenlijk geen onveilige machines meer zijn’, zegt A.P.F.H van Loon van BMWT. ‘Onveiligheid ontstaat pas als de mens ermee werkt. Vandaar de prijs voor machinisten die veilig werken.’ De branche heeft reeds machinisten voorgedragen. Een jury beoordeelt in het veld – voorafgaande aan de TKD – aan de hand van opgestelde protocollen hoe veilig zij in normaal dienstverband werken. De prijswinnaars worden op de TKD bekend gemaakt. De veiligheid op het evenemententerrein heeft van het bestuur van de TKD extra aandacht gekregen. De veiligheid op het terrein staat of valt met de medewerking van de deelnemers, stelt het bestuur en benadrukt dat deelnemers er daarom voor moeten zorgen dat slechts één machine tegelijk draait en dat ze vooral geen kinderen (jonger dan 16 jaar) de machines laten besturen. Veiligheid geldt ook voor demonstrateurs van machines en aanverwant materieel. Waar nodig is het in hun eigen belang gebruik te maken van beschermingsmiddelen zoals gehoorkappen, gehoordoppen beschermingsbrillen of veiligheidsschoenen. Om ervoor te zorgen dat de gestelde regels worden opgevolgd, hebben de organisatoren de hulp ingeroepen van een soort ‘wijkagenten’. Deze mensen zullen erop toezien dat zowel de exposanten als de bezoekers de regels naleven.

Presentaties

Tijdens de informatiebijeenkomst in Baarn bleek dat het bestuur van de stichting TKD zijn aandacht op een breed scala van punten heeft gericht. Een zorg voor het bestuur is bijvoorbeeld dat tussen bedrijven niet te veel verschil ontstaat bij hun presentaties. Het moet low budget blijven. Bedrijven kunnen zich wel onderscheiden met de omvang van hun de kavel (200 tot 2000 vierkante meter), maar op het hun toegemeten terrein komen dezelfde tenten. De organisatie plaatst de vlaggenmasten die alle even hoog zijn. Bijplaatsen van andere tenten of masten is niet toegestaan. Ook dit houdt de ‘wijkagent’ scherp in de gaten. Het is de bedoeling dat deze functionaris niks gedoogt, maar werk maakt van het strikt handhaven van de regels. Over menselijk gedrag wordt wel gevat in het gezegde: ‘Niets is de mens vreemd’. Dit blijkt wel uit het ‘Informatieboekje TKD 2002’ en het ‘Reglement TKD 2002′ van het bestuur van de stichting Technische Kontaktdagen. De inhoud van deze documenten stoelt op ervaringen die bij de achttien voorgaande TKD’s zijn opgedaan. Een aantal zaken is vetgedrukt gepresenteerd.

Verboden

Zo verdient het de voorkeur het materieel op maandag 10 juni 2002 af te voeren in verband met de bereikbaarheid van het terrein (zondag 9 juni is de kazerne gesloten). Ook is ten strengste verboden te parkeren c.q. te laden buiten de door de organisatie aangewezen plaatsen. Bovendien komt milieuschade, veroorzaakt tijdens het tanken, voor rekening van de exposant. En: Parkeren op de kavels is tijdens de op- en afbouwdagen en tijdens de TKD zelf op 6,7 en 8 juni niet toegestaan. Parkeren op de toegangsweg naar het kazerneterrein of andere plaatsen die niet tot officieel parkeerterrein zijn aangewezen evenmin. Het laat zich raden wat tijdens vorige TKD’s is voorgevallen. Openingstijden TKD 2002 Het demonstratieterrien op de Prinses Margrietkazerne, Kolonel Teesweg te Wezep is open: donderdag 6 juni 11:00 – 16:30 uur vrijdag 7 juni 09:00 -16:30 uur zaterdag 8 juni 08:00 – 15:00 uur

Reageer op dit artikel