nieuws

Strekdammen beschermen monumenten in Westerschelde

bouwbreed

MIDDELBURG – Twee stenen strekdammen moeten voorkomen dat de schor van Waarde en het verdronken dorp Valkenisse in het oostelijk deel van de Westerschelde met het water wegspoelen.

Rijkswaterstaat Zeeland begint in het najaar van 2002 met de aanleg van de dammen. Deze worden 2,5 meter hoog en zes- tot achthonderd meter lang. Het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) is na onderzoek tot de conclusie gekomen dat er zonder ingrijpen weinig zal overblijven van de schor van Waarde, een natuurmonument. Het verdronken dorp Valkenisse lijdt nu al onder afkalving. Wanneer daar niets aan gebeurt, is er binnenkort niets meer van over, vreest het RIKZ. Van het dorp dat bij een vloed in 1682 onder water kwam te staan, zijn alleen nog de fundamenten van de gebouwen over. Het gebied is in 2001 aangewezen als archeologisch monument. Een projectgroep heeft verschillende methoden om de erosie tegen te gaan onderling vergeleken. De twee strekdammen, aan weerszijden van het verdronken dorp, kwamen als beste oplossing naar voren. De verwachting is dat de ingreep leidt tot verhoging van het slik, waardoor de dammen grotendeels onzichtbaar worden. De vorming van jong schor dat op die manier ontstaat, vormt een nieuwe leefomgeving voor vogels en vissen. Met het oog daarop wordt het project, dat drie miljoen euro kost, onderdeel van het Natuurcompensatieprogramma Westerschelde. Dat programma moet het verlies aan natuur door de recente verdieping goedmaken. De resten van het verdronken dorp blijven, wanneer ze weer onder een laag slib verdwijnen, duurzaam beschermd. De verwachting is dat het project, wanneer het stormseizoen de uitvoering niet ophoudt, in april 2003 kan worden afgerond.

Reageer op dit artikel