nieuws

Stapelweg blijkt tot vier keer duurder

bouwbreed

den haag – Een dubbeldeksweg is minimaal tweeënhalf tot vier keer duurder dan een snelweg op maaiveldniveau. De Bouwdienst van Rijkswaterstaat heeft uitgerekend dat een kilometer ‘stapelweg’ 40 tot 55 miljoen euro kost. De HogeSnelWeg en de dubbeldeksweg zijn volgens minister Netelenbos (verkeer) veel te goedkoop ingeschat.

De minister heeft deze week een rapport van de Bouwdienst naar de Tweede Kamer gestuurd. Het blijkt dat Netelenbos al in 1998 heeft laten berekenen hoe realistisch bouwplannen voor wegen boven bestaande snelwegen zijn. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen een dubbeldeksweg waarbij de bestaande snelweg geheel wordt overkapt en waar zwaar verkeer overheen kan, en een stapelweg waarbij de pijlers in de middenberm staan waarbij de constructie alleen personenvervoer toestaat. Rijkswaterstaat heeft de verschillende concepten naast elkaar gelegd. Een gemiddelde kilometer snelweg kost tussen 11 en 14 miljoen euro. Een dubbeldekker is 2,5 tot 4 en een tunnel 6 tot 9 keer zo duur. De conclusie is dat de ramingen van de Stichting HogeSnelWeg veel te optimistisch zijn, omdat die uitgaat van een minimaal ontwerp en bepaalde kostenposten buiten beschouwing laat. Daarbij wijst Rijkswaterstaat op veiligheidsmaatregelen voor de relatief smalle hoogliggende rijstroken, een extra obstakelzone en benodigde aanpassingen aan de onderliggende snelweg. De Stichting HogeSnelWeg heeft inmiddels een concreet plan op tafel gelegd om de 66 kilometer lange A27 tussen Breda en Utrecht van een extra verdieping te voorzien. De minister heeft daar formeel nog niet op gereageerd, maar laat via de recente brief aan de Tweede Kamer doorschemeren de plannen weinig realistisch te vinden. Opvallend is echter dat de onderzoekers van de Bouwdienst de ideeën om te bouwen boven de snelweg niet bij voorbaat afwijzen. Het rapport: ‘Uit deze verkenning mag de conclusie worden getrokken dat het stapelen van infrastructuur een interessante en reële optie is.’ Rijkswaterstaat ziet wel wat in een plan om de komende dertig jaar een stelsel van bovenregionale en internationale stapelwegen aan te leggen. Een team van constructeurs heeft zich gebogen over de technische uitvoerbaarheid en heeft uit de losse pols diverse uitvoerbare varianten getekend. Ook over verschillende soorten geluidsschermen is al nagedacht. De Bouwdienst heeft slechts een globale kostenberekening gemaakt en waagt zich niet aan één vaste kilometerprijs voor meerlaags autosnelwegen.

Reageer op dit artikel