nieuws

Speciale opleiding als antwoord op tekort aan restaurateurs

bouwbreed

sneek – Om het tekort aan restaurateurs aan te vullen heeft Het Nederlands Verbond voor Ondernemers in de Bouw (NVOB) een opleiding restauratie timmerkracht in het leven geroepen. De Vereniging Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw, regio Friesland, opleidingscentrum Friese Poort, het Friesland College en Bouwradius zijn medeoprichters.

‘Er is een tekort aan restaurateurs en de bestaande vaklui worden in rap tempo ouder. Willen we problemen in de toekomst voorkomen, dan moeten we nu actie ondernemen’, legt J. Bits van het NVOB afdeling Friesland de reden van het opzetten van een restaurateuropleiding uit. De opleiding is onder gebracht bij de Friese Poort in Sneek, een regionaal opleidingscentrum, en duurt één of twee jaar. Dat is afhankelijk van de vooropleiding van de deelnemer. Momenteel worden drie reeds werkende timmerlieden bijgeschoold tot restauratie timmerkracht. Dat is nog te weinig, weet ook bouwdocent G. Boersma van de Friese Poort. ‘We zijn in september gestart. Maar op dat moment was er nog niet veel ruchtbaarheid aan gegeven. Ook merken we dat bouwbedrijven nog weinig belangstelling tonen voor de opleiding. Dat is jammer. De behoefte aan restaurateurs is er, maar we hebben de mensen nog niet. Veel aannemers zien scholing nog als een kostenpost terwijl er wel degelijk rendement te halen is.’

Vereiste

Een andere reden voor de geringe belangstelling is volgens Boersma dat er vorig jaar nog volop werk was in de bouw. ‘Dat wordt nu wat minder. Volgend jaar verwacht ik dan ook meer timmerlui die zich zullen laten bijscholen.’ De docent pleit er verder voor dat als een aannemer zich inschrijft voor een restauratieklus, in het bestek wordt opgenomen dat een restauratieopleiding een vereiste is. ‘Daarmee stimuleer je bouwvakkers hun scholingsdagen niet alleen te gebruiken voor VCA-cursussen. Al zijn die ook belangrijk, natuurlijk.’ De verwachting is dat het komend schoolseizoen meer leerlingen van de praktijkopleiding en de vmbo’s zullen kiezen voor de restauratieopleiding. Bits: ‘Scholieren die nu de primaire opleiding timmerman volgen bij de praktijkopleiding, en dat zijn er negentig, krijgen na het behalen van hun diploma de kans om in één jaar ook een restauratiediploma te halen.’ Voor leerlingen die direct na het vmbo doorstromen, duurt de opleiding twee jaar. Volgens Boersma is er in Friesland nog veel restauratiewerk te verrichten. Vaklui zijn dan ook nodig. ‘Doordat het tekort aan kundige mensen, loop je de kans dat waardevolle bouwresten verloren gaan omdat de waarde ervan niet wordt herkend. Een architect is nu eenmaal niet altijd in de buurt.’

Reageer op dit artikel