nieuws

Sittard-Geleen krijgt prijs zonneboilers

bouwbreed

amsterdam – Sittard-Geleen is op de BouwRai uitgeroepen tot Zonneboilerstad 2002. De publieksprijs is uitgeschreven door de Stichting Energie Prestatie Keur (EPK) in samenwerking met Novem in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

De winnende gemeente ontving het kunstwerk ‘Icarus’ voor de uitvoering van haar beleidsplan duurzame energie dat als doelstelling heeft om 10 procent meer duurzame energie in 2010 te realiseren. L.C. Brouwer, coördinator duurzame energie bij Novem: ‘Gemeenten zijn enorm belangrijk bij het stimuleren van energiebesparende voorzieningen. Zij kunnen zelf bijvoorbeeld zonneboilers bij nieuwbouw voorschrijven.’ Zo zegt winnaar Sittard-Geleen de milieudoelstelling om broeikasgas te reduceren serieus te nemen door de landelijke doelstelling van 10 procent duurzame energie niet in 2020 maar als in 2010 te realiseren. Om dat te bereiken heeft de gemeente in samenwerking met Novem, Essent en projectontwikkelaars zonneboilerprojecten gestart. Een voorbeeld hiervan is woonwijk de Baandert waarin alle 350 nieuwe woningen in twee fasen van een zonneboiler worden voorzien. De gemeente heeft inmiddels vanaf 1997 drie keer een Actie Zonneboiler met het energiebedrijf Essent georganiseerd waarbij honderd boilers zijn geplaatst. De laatste actie loopt op dit moment nog. Verder bereidt een woningstichting in Geleen een project voor waarin cv-ketels in 480 woningen door een zonneboiler worden vervangen. Sittard-Geleen voldeed hiermee geheel aan een van de door de jury gestelde overwegingen, dat de zonneboiler structureel en op voldoende schaal in het gemeentelijk beleid is verankerd in combinatie met een ‘zonneboilerbeleid’ in een breder beleid gericht op broeikasgasreductie. Volgens Brouwer gaat het op dit moment goed met de verkoop van zonneboilers. ‘In de jaren tussen 1992 en 1997 steeg de verkoop met ongeveer 30 procent per jaar. Vanaf dat moment bleef de afzet vrij stabiel tot vorig jaar waarin naar het zich laat aanzien weer een stijging is te zien.’ Mogelijke oorzaak voor de hervatte toename van de verkopen is de subsidie van 700 euro die particulieren kunnen krijgen bij aanschaf van een zonneboiler. In totaal zijn 23 verschillende gemeenten voorgedragen voor de titel ‘Zonneboilerstad 2002’. Naast Sittard-Geleen behoorden Haarlemmermeer en Harderwijk tot de genomineerden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels