nieuws

Schade omgeving Ground Zero blijft nog onduidelijk

bouwbreed Premium

new york – Alle aandacht in New York is de afgelopen zeven maanden gericht geweest op ‘ground zero’ en de opruimingswerkzaamheden die vlotter verliepen dan verwacht. Nu die klus binnenkort is geklaard, wordt de vraag urgent wat er voor het World Trade Center (WTC) in de plaats komt.

Dat is niet alleen een kwestie van planning voor de toekomst – eerst moet het WTC-fundament grondig worden hersteld – maar tevens een praktische vraag met betrekking tot de groep gebouwen rond het WTC-complex, ofwel rond het gebied dat sinds 11 september twijfelachtige faam verwierf als ‘ground zero’. Niet minder dan 45 gebouwen rond het WTC-complex liepen ernstige schade op. De oorzaak varieerde van een landingsgestel van een van de gekaapte toestellen dat een gapend gat sloeg in een van de omringende gebouwen tot brandende brokstukken van gebouwen van het WTC-complex die brand en directe schade veroorzaakten.

Nieuwbouw

Van de 45 ernstig beschadigde gebouwen blijven er 22 voorlopig onbruikbaar en gesloten. Van sommige is nog niet duidelijk of zij worden hersteld of gesloopt en worden vervangen. ‘Dat hangt voor een deel af van wat wordt besloten ten aanzien van het WTC-complex’, zegt Dominic Veltri, directeur New York van de telefoonmaatschappij Verizon. Het Verizon-gebouw liep van twee kanten schade op. Delen van de in elkaar stortende WTC-torens doorboorden de zuidgevel van het gebouw. Vervolgens volgde een frontale aanval op de oostgevel toen de 47 verdiepingen van het World Trade Center Nummer 7 ineen stortten. Het Verizon-gebouw herbergt niet alleen kantoren maar vormt tevens het knooppunt voor vier miljoen data-en telefoonverbindingen. Onmiddellijk na de aanslag begon men met provisorische herstelwerkzaamheden van zowel het gebouw als de communicatiestructuur. ‘Wat dat laatste betreft wachten wij zeker met definitieve plannen tot wij weten wat er met ground zero gaat gebeuren’, verklaart Veltri. De herstelkosten van het gebouw worden voorlopig geraamd op 300 miljoen dollar (340 miljoen euro). Dat is bijna driekwart van de waarde van New Yorks Chrysler-gebouw. De vraag is of dat financieel nog wel de moeite waard is. ‘Voorlopig hebben de hoge bazen besloten om te herstellen’, meldt Veltri. Dat gebeurt ook met Liberty Street nummer 130, dat eigendom is van Deutsche Bank.

Kaas

Of dat ook het geval zal zijn met Fiterman Hall van de Universiteit van New York is nog onduidelijk. Dit gebouw was net gerenoveerd en voorzien van de allernieuwste onderwijsmiddelen, zoals een hightech-zaal met vierhonderd computers. De WTC-collaps heeft een hoek van het gebouw afgesneden als ware het een stuk kaas. Volgens de stedenbouwkundige dienst van New York is de structuur echter intact gebleven en kan het gebouw worden hersteld. De universiteit is daar niet zo zeker van. ‘Wij ontdekken overal in het gebouw scheuren; in het stof van de ruïne is bovendien dioxine gevonden plus nog andere gevaarlijke stoffen’, zegt Ronald Spalter, plaatsvervangend manager bouwbeheer van de universiteit. ‘Het is misschien beter om de hele zaak af te breken en hier iets nieuws neer te zetten’, zo meent hij. Hoe hoog zijn de totale schadekosten rond ground zero ? ‘Dat is op dit moment nog niet te zeggen’, stelt Louis Tomson van New Yorks Stedenbouwkundige Dienst. ‘Eigenaren en gebruikers van de gebouwen moeten daarover nog beslissen en er zijn nog tal van verzekeringskwesties op te lossen. Maar ik vermoed’, veronderstelt hij, ‘dat de totale schadepost tot in de miljarden zal oplopen.’

Reageer op dit artikel