nieuws

‘Roer moet om bij stedelijke ontwikkeling’

bouwbreed Premium

ZEIST – De stedelijke ontwikkeling in Nederland verkeert in crisis. De woningbouw stagneert, de kwaliteit van de Vinex-wijken voldoet niet aan de verwachtingen en de herstructurering van de naoorlogse wijken komt niet goed van de grond. Meer geld helpt niet. Ook kennis is er voldoende. De oplossing? Het roer moet om.

Dat was de boodschap van het DHV-lustrumcongres ‘Duurzame stad, levende stad’. Deskundigen belichtten in Zeist de stagnerende stedelijke ontwikkeling vanuit verschillende disciplines. Dat leverde een interessant, maar nogal abstract discussiemiddagje op.

Complexiteit

Stedelijke vernieuwing is, vond DHV’er M. van Leent, allemaal veel te ingewikkeld geworden. ‘We lopen vast in complexiteit. Het moet niet zozeer beter, het moet vooral anders.’ Hij vond dat een einde moet komen aan het ‘stringente planningsdenken’ dat de huidige stedelijke vernieuwing kenmerkt. ‘We laten te weinig over aan de natuurlijke groei en ontwikkeling.’ Hij riep plannenmakers op om zich te laten inspireren door de moderne organisatieleer. Daarin staat niet de organisatie zelf, maar het proces centraal. Hoogleraar bestuurskunde G. Teisman vond dat stedelijke vernieuwing juist een hogere graad van complexiteit vereist. ‘We maken ons er te gemakkelijk vanaf.’ Volgens Teisman komt er bij stedelijke herstructurering zoveel kijken en staan er zoveel belangen op het spel dat vereenvoudiging van processen nauwelijks mogelijk is zonder risico op kwaliteitsverlies. ‘En juist het leveren van meer kwaliteit draagt bij aan de oplossing.’ J. Bergs van BenR Adviseurs brak een lans voor duurzaamheid als integraal onderdeel van stedelijke ontwikkeling. Niet alleen in de fysieke bebouwing en inrichting van de stad, ook en vooral in de relaties tussen alle betrokken partijen: opdrachtgevers, projectontwikkelaars en vooral bewoners, die ‘echte participanten’ moeten worden. ‘Alleen duurzaamheid creëert de sociale, ecologische en economische meerwaarde die we nodig hebben,’ aldus Bergs.

Reageer op dit artikel