nieuws

Rekenvergoeding al in 1732

bouwbreed Premium

Rekenvergoeding al in 1732

De Nederlandse bouwsector was in elk geval in het jaar 1732 al bekend met het begrip rekenvergoeding. En die werd ook betaald, blijkt uit stukken in het familiearchief van oud-aannemer D. van Bezeij. Het betreft een werk dat door één van zijn voorvaderen was aangenomen voor 197 gulden. Aan de mede-inschrijvers op het werk, toen insetters genoemd, is een bedrag uitbetaald van tien gulden en 5 stuivers, in het document ‘foij’ genoemd.

Reageer op dit artikel