nieuws

Regenbui ontwricht leven in Parmaribo

bouwbreed Premium

paramaribo – Dat het met de afwateringskanalen in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo slecht gesteld is, hebben de bewoners dezer dagen weer eens ervaren. In enkele uren tijd viel zo’n 110 millimeter regen, voldoende om een groot deel van de stad blank te zetten. Het wegennet veranderde in een kanalenstelsel, honderden voertuigen strandden en het economische en sociale leven werd totaal ontwricht.

De schade bedraagt miljoenen euro’s. Hoewel de problemen al jaren bekend zijn, steekt de overheid geen vinger uit om het afwateringssysteem te herstellen. De twee jaar geleden ingestelde Wegenautoriteit heeft een ambitieus plan. Een belangrijke weg in de stad wordt opgeknapt en fietspaden die al jaren onbegaanbaar zijn, worden voorzien van een nieuwe, oranjekleurige, asfaltlaag. Maar het meest bijzondere is dat het ontwateringssysteem wordt gerenoveerd. De Wegenautoriteit spreekt van een voorbeeldproject. Het zou voor het eerst sinds de onafhankelijkheid in 1975 zijn dat ergens in Suriname de afwatering grondig wordt aangepakt. Sinds 1930 zijn tal van grachten dichtgegooid om plaats te maken voor woningbouw en wegen. Daarbij is onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen voor de afwatering. Maar het is het gebrekkig onderhoud aan afvoerkanalen en sluizen dat de grootste problemen veroorzaakt, die zich voordoen bij elke zware regenbui. De vorige regering sloot in 1999 een peperduur contract af met het Chinese aannemersbedrijf Dalian voor het opnieuw asfalteren van 297 kilometer aan wegen in en rond Paramaribo. Daarmee is ongeveer honderd miljoen euro gemoeid. De kritiek was groot, omdat de Chinezen zich beperken tot asfalteren en niets hoeven te doen aan de afwateringskanalen. De grootste kritiek kwam van de zijde van de toenmalige oppositie. Maar dezelfde politici die destijds commentaar hadden en nu deel uitmaken van de regering, hebben enkele maanden geleden ingestemd met uitbreiding van het bestaande contract met nog eens 110 kilometer aan wegen.

Desastreus

De gevolgen zijn desastreus. De Chinezen asfalteren over afvoerputten en -goten heen, waardoor ook wegen waar voorheen geen problemen waren nu bij regen veranderen in waterpartijen. Verder steken putdeksels soms fors boven het nieuwe asfalt uitsteken of liggen juist veel te diep. ‘Maar wat kun je anders verwachten van arbeiders die voordat ze drie jaar geleden naar Suriname kwamen nog nooit asfalt van dichtbij hadden gezien’, zegt Roy Ramdien, stafmedewerker van het ministerie van Openbare Werken. De regering is ongevoelig voor de kritiek van de eigen en andere deskundigen. Al jaren wordt gepleit voor het herstel van het open grachtensysteem. Architectenbureaus Arto NV en Gonsalves & Partners NV ziet hiervoor mogelijkheden. Het ministerie hoopt op korte termijn in elk geval het Masterplan Ontwatering Groot-Paramaribo uit te kunnen voeren. Maar daarvoor is zo’n achttien miljoen euro nodig en die heeft Suriname momenteel niet.

Reageer op dit artikel