nieuws

Provincie tekent toch akkoord over dijkverlegging bij Lent

bouwbreed

arnhem – De provincie Gelderland heeft op het laatste moment besloten alsnog een handtekening te zetten onder het akkoord over de dijkverlegging bij Lent, die maandag tussen de gemeente Nijmegen en het Rijk is gesloten.

Nijmegen weigert een deel van het compensatiegeld voor de dijkverlegging te reserveren voor de doortrekking van de A73, reden voor de provincie om aanvankelijk het akkoord niet mede te ondertekenen. Nijmegen krijgt 90 miljoen euro van het Rijk in ruil voor het meewerken aan de dijkverlegging, nodig om de Waal bij hoogwater meer ruimte te geven. Volgens de provincie heeft het gemeentebestuur beloofd een deel van het geld te reserveren voor een nieuwe regionale waalbrug in de doorgetrokken A73. Toen vorige week duidelijk werd dat in de tekst van het akkoord niets van deze afspraak is terug te vinden, liet het provinciebestuur weten niet mee te doen met de ondertekening. Nijmegen wil het compensatiegeld gebruiken voor de aanleg van een nieuwe stadsbrug, maar onderkent de regionale verkeersproblemen wel. De gemeente stelt dat de onderzoeken naar de doortrekking van de A73 gewoon doorgaan. De 90 miljoen euro moet echter aan een stadsbrug worden besteed, omdat het geld bedoeld is als compensatie voor Nijmegen zelf en niet voor de regio. De provincie hecht juist veel waarde aan de waalbrug in de A73, omdat de verkeersader straks een belangrijke ontsluiting moet vormen voor het Multimodaal Transport Centrum (MTC) bij Valburg. Het provinciebestuur vreesde dat Nijmegen minder waarde aan de A73 hecht, nu de aanleg van het MTC in het nieuwe college van B en W omstreden is. Tijdens een spoedoverleg heeft de gemeente de provincie ervan kunnen overtuigen dat de doortrekking van de A73 nog steeds een serieuze optie is.

Reageer op dit artikel