nieuws

Provincie steunt agrarisch bedrijventerrein

bouwbreed Premium

Provincie steunt agrarisch bedrijventerrein

MAASTRICHT – Met een bijdrage van 1 miljoen euro steunen Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg het initiatief van veertien veehouders om hun bedrijven te bundelen op één gezamenlijk Agrarisch Vestigingsgebied Nederweert (AVN). GS vindt dat de initiatiefnemers, de vereniging Agriveer en de gemeente Nederweert, ook moeten kunnen rekenen op Rijks- en Europese bijdragen. Het plan moet nog worden goedgekeurd door minister Brinkhorst van Landbouw. In het voorlopige plan is uitgegaan van vestigingsmogelijkheden voor achttien veehouders op een terrein van circa 46 hectare, geschikt voor circa 60.000 mestvarkens. Het AVN wordt een grote veterinaire unit, milieuhygiënisch en landschappelijk ingepast. Het AVN is het eerste voorbeeld van geconcentreerde vestiging zoals beoogd in rijksnota’s als het tweede Structuurschema Groene Ruimte (SGR) en de Vijfde nota ruimtelijke ordening. De provincie Limburg wil nog wel een milieueffectrapportage laten uitvoeren vanwege de nabijheid van natuurgebied de Grote Peel.

Reageer op dit artikel