nieuws

Pronk wil verbetering toezicht bodemsanering

bouwbreed Premium

den haag – Minister Pronk (milieu)wil de kwaliteit van het toezicht op handhaving van de bodemsanering verbeteren. Hij noemde de uitkomsten van het onderzoek van de VROM-Inspectie naar toezicht op particuliere saneringen door provincies en grote steden zorgelijk.

Minister Pronk voelt veel voor het instellen van regionale milieudiensten om beter toezicht te kunnen houden. Hij heeft echter al gemerkt dat niet iedereen even enthousiast is over zijn voorstel. Hij ziet voor deze diensten een rol weggelegd bij het verzekeren van de kwaliteit op bodemsaneringen. De bewindsman deed zijn uitspraak in een overleg met de Tweede Kamer over het kabinetsstandpunt beleidsvernieuwing bodemsanering. In het standpunt staat dat voor bodemsaneringen verschillende eisen gesteld gaan worden aan verschillende functies. Bij deze landelijke bodemgebruikswaarden hangt het van de functie van de grond af hoe schoon de bodem moet zijn. In gebieden met woningen zijn de eisen het strengst. Als een functie verandert, moeten ook de gebruikswaarden en bijbehorende normen worden aangepast. De normen zijn al wel bekend, maar nog niet wettelijk. Met alle procedures verwacht Pronk dat pas in 2004. In de Kamer was onduidelijkheid over het actiepunt vijf uit de bijlage van het kabinetsstandpunt. Daarin staat dat de regels voor bodemsanering nog niet op elkaar zijn afgestemd. De minister kondigde aan dat hij hier aan werkte en dat het de hoogste prioriteit heeft. Daarmee stelde hij de Tweede Kamer gerust.

Reageer op dit artikel