nieuws

Principeakkoord nieuwe cao railinfrastructuur

bouwbreed

nieuwegein – De bonden en de werkgevers in de railinfrastructuur hebben woensdagochtend vroeg na dertig uur onderhandelen een principeakkoord getekend over de nieuwe cao. De bonden bedongen over de periode tot juni 2004 een loonsverhoging van 7,25 procent. Daarnaast is het ‘rode weekend’ tot maandagochtend 7 uur verlengd.

In de vorige cao duurde het rode weekend, waarin niet gewerkt hoeft te worden, tot zondagavond tien uur. De bonden vonden dit geen goede regeling, omdat dan de zondag vaak verloren gaat aan de voorbereidingen voor de nieuwe week. Met de nieuwe regeling is dat niet meer het geval. In principe heeft een werknemer iedere drie weken recht op één vrij weekend. In het principeakkoord krijgen werknemers ook meer zeggenschap over de opname van hun roostervrije dagen. Onder eerdere afspraken bepaalde de werkgever wanneer deze opgenomen konden worden, maar volgens het principeakkoord doet de werknemer dat in het vervolg zelf. Het aantal roostervrije dagen is voor 2002 vastgelegd op drie. Volgend jaar kunnen de werknemers in de railinfrastructuur vijf roostervrije dagen opnemen. Voorzitter C. van Dongen van Het Zwarte Corps is tevreden over de afspraken. ‘Op dat vlak is echt een doorbraak bereikt’, stelt hij over het rode weekend en de vrije roosterdagen. Over de punten is scherp onderhandeld. Volgens Van Dongen deden de werkgevers pas na een ultimatum en stakingsdreiging concessies. De bonden gaven 2 april een ultimatum af waarop werd begonnen met spitheidsacties. De bonden eisten voor 8 april nieuwe onderhandelingen en voor 10 april een principeakkoord.

Tevreden

Ook over de loonsverhoging is Van Dongen tevreden. ‘Je krijgt natuurlijk nooit wat je vraagt, maar als ik naar andere sectoren kijk dan denk ik dat we het niet slecht hebben gedaan.’ In het principeakkoord is ook vastgelegd dat er een onderzoek komt naar de gevolgen van onregelmatig werk voor het sociale leven van werknemers. Hierbij gaat het met name om een snelle opeenvolgende wisseling van diensten waarbij vlak achter elkaar ’s nachts en overdag gewerkt moet worden. ‘We konden die snelle dienstwisseling niet verbieden, maar wel inspelen op de verplichting om dergelijke werkdagen zo veel mogelijk te voorkomen’, licht Van Dongen de discussie toe. Hij wil de mogelijkheden om roosters met veel wisselingen samen te stellen beperken. ‘Dat is funest voor je biologische klok.’ Van Dongen hoopt dat het principeakkoord een ‘positief signaal’ is voor de bouwsector. Daar houdt een slepend conflict de bonden en de werkgeversfederatie AVBB al enkele weken in de greep. Maar de bestuurder, die een lange nacht onderhandelen achter de rug heeft, is niet erg optimistisch. ‘Ik zie weinig beweging. Het kan nog wel eens lang duren. Maar als het nodig is, voeren we de druk verder op.’

Reageer op dit artikel