nieuws

Pirellitoren is te restaureren

bouwbreed

milaan – Een eerste inspectie doet vermoeden dat restauratie mogelijk is van het Pirelli-gebouw, waarin zich donderdagmiddag een vliegtuig boorde. Dankzij de constructie van de wolkenkrabber is van instortingsgevaar geen sprake geweest.

Alle veiligheidsmaatregelen en alarmsystemen hebben gewerkt, mede door een verscherpte controle sinds 11 september vorig jaar. Op het eerste gezicht lijkt er in de constructie niets wezenlijks aangetast doordat het vliegtuigje tussen de hoofdpilasters in is gevlogen. Toch hangt volledige restauratie samen met de vraag of (wapenings)staal en beton niet aan kracht hebben ingeboet. Diverse leerlingen van hoofdarchitect Giò Ponti hebben inmiddels gereageerd. Jacopo Gardella: ‘De zijbeuken zijn een staaltje van hoge architectuur. Deze hebben geen enkele schok opgelopen. De buitenzijde en raampartijen kennen een secundaire constructieve waarde, dus ik zie het hoopvol in.’ Alberioc Belgiojoso: ‘De Pirellone heeft zeven betonkernen. Als geen van deze schade heeft opgelopen, is er niets aan de hand. Het zwakke punt ligt bij de liftpartij. Verwrongen staal zie je direct. Beton hoeft geen schade aan de buitenkant te verraden, terwijl het zijn oorspronkelijke kracht in belangrijke mate kan hebben verloren. Alleen onderzoek met ultraviolette straling legt dat bloot.’ Mario Botta: ‘Het voordeel van gewapend beton voor zo’n gebouw staat voorop. Het voert spanningen beter af naar de fundering dan bij stalen constructies doorgaans het geval is. Uiteraard vergt het langdurig technisch bouwkundig onderzoek om te zien hoe groot de schade werkelijk is. Maar mij zou het niets verbazen als de Pirellone – wonder boven wonder – alleen herstel van de glasgevels, enkele vloervelden en systeemplafonds nodig heeft. Dit uiteraard samen met het repareren van installaties.’ Giò Ponti was de hoofdarchitect, Pier Luigi Nervi (1891 – 1979) bedacht de constructie van het gebouw. Ondanks het feit dat de bouw in 1958 gereed kwam, duurde het tot 1960 voordat het kantorencomplex in gebruik werd genomen. De Pirelli-toren in Milaan staat bekend als de eerste Italiaanse wolkenkrabber. In de constructie zijn meerdere vooruitstrevende bouwtechnieken toegepast. Zo is het skelet dat langzaam naar boven toeloopt volledig uitgevoerd in gewapend beton en zijn de verdiepingsvloeren met behulp van verankerde staalkabels, passend in het glasvliesgevelstramien opgehangen. Door deze staalkabelconstructie ontstaat een kolomvrij gebouw. Het gewicht van de totale constructie wordt stabiel gehouden door massieve driehoekige eindsteunen.

Reageer op dit artikel