nieuws

‘Overloopgebieden in Randstad zijn zinloos’

bouwbreed

den haag – In de Randstad is het zinloos om noodoverloopgebieden aan te wijzen bij dreigende overstromingen. Het stroomgebied van de grote rivieren in het Westen is zo breed dat waterberging onmogelijk en onbetaalbaar is. In het Oosten en midden van het land wordt binnenkort zo’n 10.000 hectare aangewezen om water te bergen.

Tot die conclusie komt voorzitter D. Luteijn van de commissie Noodoverloopgebieden. Hij zei dit gisteren tijdens de presentatie van de Rijnatlas van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Luteijn dacht aanvankelijk dat extra waterbergingen in het Oosten en midden van het land ook een verlagend effect zou hebben voor het Westen. Dat blijkt niet het geval. ‘In het Westen ontstaan vooral problemen als het water in de Noordzee hoog staat en de zeekeringen in de Westerschelde en Hollandsch Diep dicht zijn in combinatie met hoogwater in de rivieren zelf. Daar kan geen berging tegenop in het drukbevolkte Westen’, verklaart Luteijn. Als oplossing voor de Randstad denkt hij aan waterberging in grote oppervlaktewateren in het Zuidwesten van het land. Concreet heeft hij daarvoor de Grevelingen en Oosterschelde voor op het oog. ‘Daar zit nog wel een enorm potentieel bergend vermogen. Dat betekent wel dat diverse voorzieningen moeten worden gebouwd. Vooral sluizencomplexen vormen obstakels voor een snelle afwatering.’ Daarnaast denkt de commissie dat zo’n 10.000 hectare nodig is in het midden en Oosten van het land. Het gaat om drie of vier zogenoemde noodbergingsgebieden die mogen overstromen bij acuut hoogwater. Deze gebieden komen naast zogenoemde retentiebekkens die al een waterbergend vermogen leveren bij hoogwater.

Dijkdoorbraken

De kans op dijkdoorbraken wordt daarmee verkleind van eens in de 1250 tot eens in de 4000 jaar. Het advies van de commissie Noodoverloopgebieden zal rekening houden met economische en ecologische schade en ook voorzien in een goede schaderegeling. Binnen twee maanden zal de commissie concrete voorstellen voor potentiële gebieden inleveren bij het kabinet. Volgens staatssecretaris De Vries (waterstaat) zijn de rivierdijken momenteel berekend op 15.000 kuub water per seconde bij Lobith. In het kader van het Deltaplan Grote rivieren is sinds 1995 zo’n 700 kilometer dijk verzwaard. Momenteel vinden nog werkzaamheden plaats waardoor 16.000 kuub zonder problemen de grens kan passeren. Volgens De Vries is verdere aanpassing tot 18.000 kuub later deze eeuw onontkoombaar. De gevolgen van een overstroming van de Rijn in Nederland zijn relatief groot. De schade in Nederland bij een overstroming kan oplopen tot 130 miljard euro, heeft het ministerie berekend. Het gaat dan om kosten aan infrastructuur, landbouw en industrie. Zo’n 5500 mensen in het stroomgebied lopen risico op natte voeten en daarvan wonen er 4500 in Nederland.

Reageer op dit artikel