nieuws

‘Oudere moet op vertrouwde stek kunnen blijven wonen’

bouwbreed

amsterdam – Zoveel mogelijk zelfstandig wonen met zorg, soms intramuraal, maar liefst kleinschalig in een zoveel mogelijk zorgvriendelijke wijk. ‘Dat is het ideaal waarnaar ik blijf streven’, zei demissionair staatssecretaris Vliegenthart van VWS de BouwRai. Zij bracht dit in tijdens de discussie over de stelling van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV): ‘Intramurale voorzieningen zijn niet meer nodig: iedereen kan worden opgevangen in kleinschalige woonprojecten in de wijk’.

De maatschappij is in beweging. Tijdens een kort debat waaraan Vliegenthart deelnam, kwam naar voren dat het vroeger nauwelijks de moeite waard was om over dit onderwerp na te denken. ‘Oude’ mensen konden na hun pensioen verhuizen naar een bejaardenwoning en daarmee plaatsmaken voor jonge werkende mensen. Maar mensen worden tegenwoordig ouder en zijn langer gezond. De groep mensen tussen zestig en tachtig jaar die in het eigen huis wil blijven wonen en eventueel wel aanspraak maken op een vorm van zorg, is een substantieel deel van de vraag aan het worden.

Doorbraak

Oude structuren van zorginstellingen, overheden en ontwikkelaars staan echter een snelle doorbraak in de weg. Volgens de Hilversumse wethouder H. Borstlap-van den Bosch zijn echter alle middelen geoorloofd om tot het versneld uitvoeren van de uitbreiding in de capaciteit te komen. ‘Bij herstructurering creëer je je eigen ruimte. Maken partijen tijdens de voorbereiding problemen, stap gewoon naar een andere partij.’ Ook Vliegenthart pleitte ervoor over de eigen grenzen te stappen: ‘De behoefte neemt toe, maar het beschikbare geld ook. Het heersende beeld dat er veel niet kan, is onjuist. Mensen hebben vaak niet door dat er weinig tot geen tegengestelde belangen zijn.’ Als struikelblok ziet Vliegenthart de bewegingen in de woningmarkt die een doorstroming stimuleren. Dat staat haaks op de wens van ouderen om te blijven zitten. Andere hinderlijke obstakels zijn volgens haar de bouwnormen. Bovendien vergeten de partijen als Rijk, gemeenten en corporaties de eigenaren die ouder worden. Hier ligt een taak voor de projectontwikkelaars. De aanbodgestuurde markt moet voor een groot deel plaatsmaken voor een vraaggestuurd woningaanbod.

Hinderlijk

Voor woningcorporaties zoals Staedion Vastgoed uit Den Haag is ‘zelfstandigheid’ inmiddels een rode draad in het beleid. Volgens directeur Manders heeft de zelfstandigheid daarbij niet alleen op ouderen betrekking maar op iedereen die van zorg afhankelijk is. Hierbij ziet hij de druk op de woningmarkt als hinderlijk knelpunt. ‘Ook ‘gewone’ mensen zoeken een woning’, aldus Manders.

Reageer op dit artikel