nieuws

‘Oude’ Tweede Kamer schuift noodgedwongen veel door

bouwbreed Premium

den haag – De ‘oude’ Tweede Kamer stemt voor de verkiezingen in ieder geval nog over de Tweede Maasvlakte, het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan en de Spoorwegwet. De ‘nieuwe’ Kamer beslist na 15 mei over de status van onder meer de Vijfde nota ruimtelijke ordening, het tracé van de Hanzelijn en de Rijksprojectenprocedure.

Na de val van het kabinet hebben de fractievoorzitters afgelopen week overlegd over controversiële onderwerpen. Deze dossiers blijven liggen tot na de verkiezingen, omdat een demissionair kabinet in principe geen belangrijke besluiten meer neemt. De Tweede Kamer vergadert aanstaande donderdag voor het laatst voordat het verkiezingsreces ingaat. Onder normale omstandigheden zou juist deze laatste periode nog bomvol onderwerpen zijn gepland die op het laatste nippertje zouden worden afgehandeld. Door de kabinetscrisis is de Kameragenda inmiddels bijna leeg en dat heeft ook voor de bouwsector de nodige gevolgen. Zeker is het doorgaan van de stemming over een aantal onderwerpen die bijna waren afgerond, zoals om de gefaseerde aanleg van de Tweede Maasvlakte. Ook het Nationale Verkeers- en Vervoersplan dat uitgaat van benutten, beprijzen en dan pas bouwen van nieuwe infrastructuur zal nog komende week door de Kamer worden geloodst. Tot grote opluchting van minister Netelenbos stemt de Kamer ook nog over de Spoorwegwet en de Concessiewet. In de eerste zijn onder meer afspraken vastgelegd over aanleg en onderhoud van het spoorwegennet. De tweede maakt mogelijk dat het consortium Infraspeed de HSL-Zuid voor dertig jaar onder zijn hoede neemt. Die contracten waren al gesloten, maar het wettelijk kader daarvoor ontbrak nog. Onzeker is of de nieuwe Kamer het tracé voor de Hanzelijn met een brug of tunnel bij Hattum tot controversieel onderwerp zal verklaren. Zeker is wel dat de afhandeling van de Rijksprojectenprocedure vertraagt. Deze wet maakt de huidige Tracéwet overbodig en versimpelt de procedures bij de aanleg van grote projecten. Datzelfde geldt voor de wet Luchtvaart inzake de exploitatie van de Schiphol die een beursgang van de luchthaven mogelijk maakt. De Eerste Kamer blokkeert een stemming over de Luchtvaartwet waardoor de gebruik van de vijfde baan vanaf 1 januari 2003 onmogelijk is.

Vijfde nota

De Vijfde nota ruimtelijke ordening schuift vrijwel zeker door tot na de verkiezingen. Vooral het omstreden contourenbeleid zal nu inzet worden van de verkiezingscampagnes. Ook vallen nog geen beslissingen over het al dan niet volbouwen van potentiële bouwlocaties als vliegveld Valkenburg, Rijnenburg, en de Bloemendalerpolder. Ook wetgeving die samenhangt met de Vijfde nota en de toekomstige inrichting van Nederland schuift door. Daarbij gaat het om de Nota grondbeleid en de bijbehorende grondexploitatievergunning met de verplichte ruimte voor 30 procent vrije kavels en dde herziening van de Wet ruimtelijke ordening. Het kabinet heeft al lang en breed ingestemd met het schrappen van de veel toegepaste artikel 19-procedure, maar de Kamer niet. Ook de wetsvoorstellen voor de Woonwet en de Huisvestingswet, waarin vooral de rol van de corporaties wordt geregeld, blijven nu minimaal een halfjaar liggen. Doorschuiven van wetgeving betekent niet per definitie dat een voorstel is afgeschreven. Maar een nieuw gekozen parlement heeft andere ideeën en zal een ander stemgedrag vertonen. Dossiers die in de ‘oude’ Kamer kunnen rekenen op een meerderheid van de paarse coalitie, worden na 15 mei met andere ogen bekeken.

Reageer op dit artikel