nieuws

Opnieuw uitstel van bouw gemaal bij Schaphalsterzijl

bouwbreed Premium

winsum – Vanwege een bodemprocedure door de Stichting Behoud Schaphalsterzijl en de Stichting Marnelandschap bij de Raad van State in Den Haag werd deze week opnieuw een bouwstop ingesteld bij de nieuwbouw van het geplande gemaal bij de monumentale sluizen van Schapshalsterzijl. Het waterschap Noorderzijlvest en de NLTO-afdelingen in het bodemdalingsgebied bij het Groningse Winsum maken zich ernstig zorgen over de vertraging.

Het waterschap Noorderzijlvest en hoofdaannemer Ballast-Nedam staan te popelen om een definitief begin te maken met de al acht jaar lang door uitstel geplaagde klus, waarmee ruim 9 miljoen euro is gemoeid. Alle direct bij het geplande bouwproject betrokken instanties en overheden zijn het er eigenlijk al acht jaar over eens dat het nieuwe gemaal met schutsluis in Schaphalsterzijl er moet komen. Volgens dijkgraaf H. van ’t Land van het waterschap Noorderzijlvest is het zelfs bittere noodzaak: ‘In het bodemdalingsgebied door de gaswinning zijn de kades op sommige locaties, bijvoorbeeld in Bedum, al met 14 centimeter gezakt. Dit betekent dat het waterpeil 14 centimeter te hoog is. Dat wordt zo langzamerhand ronduit bedreigend, want bij hoog water in de winter moeten we met zandzakken in de weer om het water tegen te houden.’ Het probleem zou volgens Van ’t Land volledig zijn opgelost als het bodemdalingsgemaal bij Schaphalsterzijl gewoon gebouwd kan worden. Van ’t Land begrijpt dan ook niets van de jarenlang aanhoudende protesten van met name de Stichting Behoud Schaphalsterzijl en in mindere mate de Stichting Marnelandschap. ‘Ze komen sinds 1995 steeds met nieuwe argumenten om de nieuwbouw tegen te werken en de procedures te rekken. De gemeente, de provincie, het waterschap, NLTO (Nederlandse Land- en Tuinbouw Organisatie), Rijkswaterstaat en Monumentenzorg zien allemaal de noodzaak van de nieuwbouw van dat gemaal in. Bovendien hebben we de overtuiging dat je de sluizen van Schaphalsterzijl, een rijksmonument, beter kunt onderhouden als het een duidelijke en noodzakelijke functie heeft. Soeters, voorzitter van de Stichting Behoud Schaphalsterzijl, wil daar echter absoluut niet aan. We hebben het geprobeerd, maar met haar valt daarover gewoon niet te praten.’

Wateroverlast

‘Al bijna zeven jaar houden Soeters en haar medestanders de nieuwbouw van het gemaal bij Schaphalsterzijl met succes tegen’, aldus Van ’t Land. ‘Ondertussen is de wateroverlast volgens het waterschap evident, want ook de laaggelegen landbouwgebieden komen in natte perioden steeds vaker onder water te staan. Er komen steeds nieuwe argumenten op tafel, waardoor de nieuwbouw telkens weer wordt uitgesteld. Extra probleem is dat het daarbij gaat om een bouwvergunning, een monumentenvergunning en een bestemmingsplan. Voldoende mogelijkheden om bezwaar te maken dus en daar maakt Soeters dan ook optimaal gebruik van.’

Aantasting

Voorzitter N. Soeters van de Stichting Behoud Schaphalsterzijl is de mening toegedaan dat de bouw van een gemaal met schutsluis een onaanvaardbare aantasting betekent van het monument Schaphalsterzijl, een sluizencomplex dat grotendeels uit de 18e en 19e eeuw dateert. ‘Schaphalsterzijl is een sfeervolle en verstilde plek en maakt onderdeel uit van in totaal drie monumentale sluizen, die veel vertellen over de historie van de waterhuishouding in Groningen. Het zou zonde zijn als daar een gemaal met schutsluis wordt gebouwd, die de locatie zullen overheersen en ontsieren. Let wel: wij zien de noodzaak van een gemaal echt wel in. Maar dat hoeft niet per se bij Schaphalsterzijl. In tegenstelling tot wat het waterschap beweert, is er wel degelijk een alternatieve locatie aanwezig.’ Soeters schat haar kansen bij de Raad van State, mede op grond van dat laatste argument, hoog in. ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat onze bezwaren worden gehonoreerd.’ Dijkgraaf Van ’t Land waagt zich niet aan een voorspelling, maar hoopt dat met de uitspraak in hoger beroep van de Raad van State, die eind augustus wordt verwacht, in elk geval een definitief einde komt aan de jarenlange touwtrekkerij rond Schaphalsterzijl. ‘Nieuwbouw is zelfs bittere noodzaak’

Reageer op dit artikel