nieuws

Opknappen woonwijken stagneert vaak

bouwbreed Premium

den haag – De herstructurering van naoorlogse woonwijken stagneert in tweederde van de gemeenten. Dat blijkt uit een onderzoek van instituut OTB in opdracht van de Neprom. De redenen hiervoor zijn vooral de ingewikkelde procedures en planvorming. Neprom-voorzitter C. de Reus wil dat het volgend kabinet meer geld uittrekt voor gemeenten die wel op schema zijn met herstructurering.

Het onderzoeksinstituut OTB heeft de dertig gemeenten uit het grotestedenbeleid ondervraagd over de voortgang van de herstructurering aan de hand van vijf maatregelen, namelijk sloop, binnenstedelijke nieuwbouw, samenvoeging, woningverbetering en verkoop van sociale huurwoningen. Eenderde van de gemeenten loopt op schema, eenderde doet nagenoeg niets aan de herstructurering van naoorlogse wijken. Dit zijn buurten met veel kleine, slechte woningen, een verloederde woonomgeving en grote achterstandsgroepen. ‘Minister van Boxtel heeft niet de indruk dat gemeenten laks zijn, of helemaal niks doen’, zegt woordvoerder F. van Beers van de demissionair bewindsman van grotestedenbeleid in reactie op de stagnatie. De oplossing ligt volgens hem in het verkorten van de inspraakprocedures en het vereenvoudigen van de onteigeningsprocedure, maar dergelijke veranderingen duren enkele jaren. Op zijn ronde langs gemeenten heeft Van Boxtel daar de meeste klachten over gekregen. Aanpassen van de regels kost tijd en kan niet meer voor 2004, als de nu gemaakte afspraken met gemeenten in het kader van het grotestedenbeleid aflopen. Het is volgens de woordvoerder beter als de gemeenten nu aan de slag gaan met het efficiënt uitvoeren van de klaarliggende plannen, in plaats van te wachten op nieuwe wetgeving. Stagnatie van nieuwbouw in naoorlogse wijken staat de herstructurering in de weg. Demissionair staatssecretaris Remkes had in februari, naar aanleiding van het rapport van de taskforce woningbouwproductie, de cijfers uit de Nota mensen wensen wonen naar beneden bijgesteld. De voorzitter van de Neprom wijt de lage cijfers vooral aan de stagnatie van nieuwbouwproductie op uitleglocaties, waardoor onvoldoende woningen beschikbaar zijn voor doorstromers uit de naoorlogse wijken. Hij ziet hier een taak weggelegd voor gemeenten en woningcorporaties. De sloop van gebouwen is het best op schema. Van Boxtel hoorde op zijn rondes langs gemeenten juist dat daar de meeste problemen zaten. De afspraken met bewoners over terugkeer zijn vaak lastig te maken. Toch gingen de afgelopen twee jaar 11.000 woningen tegen de vlakte. Dat betekent 80 procent van het streefcijfer van de gemeenten. Remkes heeft zijn sloopambities verlaagd van 30.000 naar 20.000 woningen en daarmee gelijkgesteld aan het streven van gemeenten.

Reageer op dit artikel